Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

 

Vianočné predstavenie

Nádherný vianočný čas! Čas pokoja a vzájomného porozumenia. Chvíle, keď sa človeku žiada zohriať si ruku o neznámu blízku dlaň. Chvíle napĺňajúce nás citom a láskou. Do domovov zavíta radosť a spoločné šťastie. Čas akoby zastal – na pár dní. 
Sviatočnú atmosféru týchto dní doplnil Vianočný koncert speváckeho zboru Žarnov v kostole sv. Petra a Pavla v piatok 28.12. o 16.30 h. Žarnov sa predstavil v novom zložení. Oproti minulosti je výrazne menší, čo však neubralo na jeho kvalite. Spevácky zbor má v súčasnosti 16 členov. Vedúcou súboru je Katarína Bačová. Vedenie zboru prevzala dirigentka Mgr. Perla P. Vóberová, učiteľka spevu ZUŠ v Banskej Štiavnici. Pod jej taktovkou v umeleckom a precítenom prevedení, za spolupráce celého zboru, ste mali možnosť vidieť výnimočný a nevšedný koncert. Celý program sa niesol v duchu biblického príbehu narodenia Božieho dieťaťa. V hlavných postavách anjelov, pastierov a kráľov účinkovali žiaci škôl v Žarnovici, v Hodruši-Hámroch a ZUŠ v Banskej Štiavnici. Okrem vhodne vybraných a zaradených zborových piesní bol program  obohatený o sólové vystúpenie Perly P. Vóberovej v úvode koncertu. V úlohe Márie s uspávankou Chtiac, abys spal sa predstavila Leasana Hudecová. V závere programu spievala Ave Mariu Andrea Halibožeková. Celkovú atmosféru doplnila hrou na organ profesorka organovej hudby Mgr. art. Marta V. Gáborová zo Žiliny, ktorá predviedla obdivuhodný výkon na majestátnom hudobnom nástroji, akým organ je. Nezvyčajným a originálnym spôsobom vyvrcholil koncert piesňou Tichá noc, ktorá zaznela v tme kostola, len za svetla horiacich sviečok v rukách všetkých divákov. 

Spevácky zbor Žarnov svojim vystúpením prekvapil očakávania obecenstva. Spoločne prežité chvíle radosti, pokory a umeleckého zážitku si odnášali diváci domov. Piatkové popoludnie bolo určite pre všetkých príjemným oživením a obohatením vianočného obdobia.

Zo zákulisia koncertu:
• 10 min. pred koncertom nám dopravili chýbajúci stojan pre dirigentku, požičala ho Danka Sitárová
• vzácnym hosťom bol bývalý, dlhoročný dirigent SZ Pavel Šianský
• Adventný koncert v tomto prevedení mal premiéru v kostole sv. Mikuláša v Hodruši-Hámroch 15.12.6.1.2013 o 16.00 h. uzavrie SZ trojicu koncertov v kostole v Kozárovciach

• od nového roku začína SZ s nácvikom nových piesní a už má naplánované podujatia na celý rok 2013
• Žarnov pozýva nových členov do zboru 
• 3 členovia pribudli z Horných Hámrov 
• SZ Žarnov v roku 2013 oslávi 60. výročie svojho založenia
• kytice boli z kvetinárstva Foria – od Štefana Foltána, sponzorsky prispel k cene kytíc
• Pizzeria – Pronto, majiteľka Eva Murányiová sponzorsky prispela k občerstveniu 26 účinkujúcich
• Zdenko Toma daroval víno k občerstveniu 
• ďakujeme Tv – Panoráma za záznam priebehu koncertu
• slovo ďakujem sa v ten večer vyslovilo niekoľkokrát v rôznych podobách, nič nestojí, ale pritom má veľkú váhu
Vďaka patrí všetkým, ktorí zorganizovali tento večer a akýmkoľvek spôsobom sa pričinili o jeho plynulý priebeh.

Text: Eva Tomová
Foto: Zdenka Tomová 

--------------------------------

 

Žarnov - spevácky zbor zo Žarnovice už píše svoje narodeniny viac ako 50 rokov. Mnohí jeho členovia už spievajú svoje piesne v nebi s anjelmi. 

Žarnov vystupuje pri rôznych príležitostiach, ale ja chcem vyzdvihnúť jeho každoročné Vianočné koncerty v kostole.

Aj tento rok to boli vystúpenia - 15.12.2012 v Hodruši-Hámroch, 28.12.2012 v Žarnovici v kostole sv.Petra a Pavla a 6.1.2013 v Kozárovciach v kostole sv.Filipa a Jakuba.

Tento rok nám Žarnov pripravil milé prekvapenie hneď pri nástupe. Nebolo to ako predtým, že jednoducho nastúpili na stupienok pred oltár. Prichádzali zo zadnej časti chrámu s horiacimi sviečkami, ktoré položili okolo pomyselných jasličiek. Jasličky, to bola pripravená stolička s ovčím rúnom, okolo vetvičky čačiny a položené horiace sviečky. Bolo to veľmi emotívne a dojímavé.

    Potom sa prihovorila účastníkom koncertu p. Perla Perpetua Voberová, dirigentka a sólistka, ktorá napísala k tomuto vystúpeniu scenár.

    Na začiatku koncertu rozozvučala mohutné tóny organu p.Marta Gáborová skladbou Toccata a fúga d mol od J.S.Bacha. Bolo priam cítiť v jej úprimnom podaní oslavu na veľkosť Pána BOha. Sólom otvorila spevácku časť p.Voberová svojím nádherným sopránom. Zvlášť piánká chytali priam za srdce. Svojim sólom reprezentoval mužskú časť p.Peter Svoboda. A zas zaspieval ˇarnov svoje piesne s vianočnou tematikou a potom prišla najkrajšia časť programu. Tichým krôčkom zo zadnej časti chrámu prichádzala s Ježiškom v náručí, priam ako anjel, zduchovnelá dievčinka Lesana Hudecová z Banskej Štiavnice, žiačka p.Voberovej, ktorá ju vyučuje spev. Sadla si k jasličkám, a tak sa zhostila svojho vystúpenia, že som mala slzy v očiach. ten pohľad, ako sa úprimne dívala na dieťatko, sa nedá opísať. Ticho a úctivo ju sprevádzali dvaja anjeli. Milučko zaspievala uspávanku. Ježiškovi sa prišli pokloniť pastieri, aj traja králi zložiť dary. A zas zaznel organ: variácie na uspávanku od Mozarta v podaní p.Gáborovej, ktorá učí v Žiline na Konzervatóriu hru na organ.

     Na záver nás p.Voberová vyzvala, aby sme všetci spoločne zaspievali Tichú noc len pri svetle sviečok, ktoré pri vchode dostal každý účastník.

     Krásno v duši mohli účastníci prežívať jeden a pol hodiny. Toľko totiž trval koncert. V Kozárovciach p.farár Dušan Berta obdaroval Žarnov kópiou obrazu sv.Filipa a Jakuba, ktorý majú na hlavnom oltári.

Nakoniec chcem pripomenúť obetavosť p.Voberovej, ktorá dochádza 10km na skúšky, každý štvrtok a p.Katuše bačovaj z Hodruše-Hámrov, predsedníčky Žarnova, ktorá to má na starosti organizačne.

    Nuž milí priatelia, mohli by ste sa prihlásiť, dobre zužitkovať svoj voľný čas a pridať sa k tomuto milému kolektívu. Strávili by ste veľa príjemných chvíľ aj pri nácviku, aj pri samotných vystúpeniach, a tak rozdávali radosť ľu´dom v tejto ťažkej dobe. Prihláste sa a neobanujete.

                                                                                                                     Antónia Benčatová

                                                                                                                                        Žarnovica

TOPlist