Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Michaelské stretnutie v dome u Bielej ruže

23.9-25.9.2016

 

Program Michaelské stretnutie 23.9-25.9.2016

 

Robert Blaschke – Michaelská kultúra – požiadavka našej doby

Perla Voberová - spev Karl Friedrich Weinberger Omša na honor sv.Sophie

Milada Perháčová – Hľadanie novej Isis Božskej Sophie

Ľubor Perháč – Práca šľachtí? A čo peniaze?

Vystúpenie -Milada Perháčová, Perla Voberová

Renata Blaschke - Rozprávky s michaelským aspektom

 

 

 

--------------------------------------

 

Posledná prednáška  Rudolfa Steinera pdf

 

 

Milada Perháčová – Hľadanie novej Isis Božskej Sophie

Chcela by som sa podeliť o jednu prednášku, ktorá túto tému rozoberá zo zaujímavého a iného uhlu pohľadu, čo sa týka požiadaviek dnešnej doby. Dúfam, že sa mi to podarí sprostredkovať.

Rudolf Steiner hovorí, že sa máme pozerať na to, čo sa odohráva morálne-duchovne vo vývoji ľudstva a čo sa odohráva v prírode - v v oboch t.j. prírodnom bytí a morálnom poriadku svetovom je vnútorná živá súvislosť.  Tak by sme mohli pochopiť vzťahy mystéria Slnka a Ježiša Krista. V súčasnom cirkevnom po´ˇnatí je už tento pojem vzdialený, akoby to tak ani nebolo.

Kedysi Dionýsos a scholastici  v súhvezdiach videli ešte  hlas Bohov - obraz božského duchovného bytia. U Keplera a Koperníka je to už inak. Kepler hovorí, že svoj popis fungovania vesmíru vypožičal od starých Egypťanov - ich názory preniesol do dnešnej doby. Bolo to aj na tú dobu primerané a dobré.

Egypťania mali mystériá Isis a kladieme si otázku, ako súviseli tieto mystériá s kresťanstvom. Rafaelova Sixtínska madona má krásne pozadie - oblaky a usmievavé anjelske tváričky. Madona je zbavená tiaže a prináša Ježiša na Zem. Je to v určitej miere  opakovanie toho, ako vnímali Egypťania Isis s Horom. Bolo by však povrchné myslieť si, že kresťanské mystériá sú len týmto opakovaním egyptských mystérií. Isis bola zobrazovaná rôznym a zložitým spôsobom napr. v troch postavách, ktoré mali zvieracie tváre. Rudolf Steiner popisuje, čo k nim zodpovedá.

1.Usmrtenie Osirisa

2.Nájdenie Osirisa

3. Narodenie Hora

Osiris je bytosťou Slnka. Egypťania zobrazili to, čo zo Slnka vnímali - Tifón (Set)- egyptský proťajšok Ahrimana zavraždí Osirisa a hodí do Nílu. Isis ho nájde a prenesie do Egypta. Set ho opäť nájde a rozseká na kúsky. Isis  pozbiera tieto kúsky a pochová ich na rôzne miesta - je ich 14 - to má svoj význam. Egypťania si ešte uvedomovali vzťah medzi duchovným a pozemským svetom. oziris naďalej pôsobí v tom, čo vychádza a restie zo Zeme, dáva  silu, aby to dozrieť mohlo. Egypťan vníma, že duchovné mocnosti sa s dôverou odovzdávajú Zemi a prináležia jeje. Egypťania to vložili i do stavieb pyramíd Jedna z nich jezvláštne postavená - v čase jarnej rovnodennosti dopadá tieň na vrchol a opäť sa stráca a vracia sa až pri ďalšej rovnodennosti.  Čo sa v ososrisovi stráca je v Isis opäť nájdené. 

A ako to súvisí s našou epochou? Žijeme v piatej poatlantskej epoche - prvé sú opakovaním predchádzajúcich - potom tá v strede neopakuje nič a tu sa odohráva Mystérium na Glgote. V tých ďalších sa prvé zrkadlia ale nesú aj niečo do budúcnosti. Práve z tej Egyptskej žiari niečo do tej našej súčasnej. 

Osiris je do určitej miery predstaviteľom Krista, ktorý ešte nezostúpil na Zem. V Osirisovi sa stráca to, čo zostupuje na Zem. my žijeme už po mystériu - pre nás je Kristus ten, ktorý zostúpil z duchovných výšin do Ježiša Nazarestkého na Zemi a ostáva tu. Každý rok na Vianoce niečo prichádza a máme to aj v iných tradíciách.

Nie je to, že sa to len raz udialo to, ako konečné, ale stále každý rok sa niečo nové pre nás rodí. Pre nás je Kristus niečo, čo ostáva na Zemi. Egypťania vnímali duchovný svet a to stratenie bolo to žiarenie z duchovného sveta, ktoré zostúpilo na zem a pre nich sa stratilo. Konkrétne Osiris , Jahve ako slnečná bytosť prešla do mesačnej sféry. Osiris je aj reprezentantom Jehovu. preto je 14 kúskov t.j. mesačných fáz od  splnu do novu, kedy je mesiac vždy v inej polohe.  Náš svetonázor nemôže byť ako egyptský - čo sa nám stratilo je postava Isis, ktorá je vedľa neho. Ak by bolo obnovené, nemôže byť také, že je Osiris zabitý a nájený prostredníctvom Isis. Môže to správne byť zavnímané cez sily imaginácie. A prečo len cez silu imaginácie? Vývojový stav človeka je dnes iný ako v minulosti i jeho bytostné články.  egyptský človek bol prestúpený vo vnútri Luciferskými silami - vtedy sa mu javí ten vonkajší obraz ako prestúpený Ahrimanom. Videli ho ako činného. Dnes je to naopak, dnešný človek je prestúpený Ahrimanskými silami, tak ten vonkajší obraz sveta má luciferské črty. Má to svoje dôvody, že sme tak klesli nízko, že nás môže popretkávať Ahriman, aby sme mohli získať slobodu.

Luciferský obraz sveta sa stáva bežnejším i pre takých, ktorí sa domnievajú, že sú bez predsudkov-Luciferská bytosť zaostala už na starom mesiaci - ona chce ponechať, nesprávne pre čloeka zachovať staré formy predstavovania si starého sveta a zabrániť tomu, aby človek nemohol prenikať do fyzického sveta a ďalej. Čo robí, chce ponechať len na prírodno a duchovné vymazáva zo svojho obrazu. 

Dnešnému človeku sa hviezdy pohybujú už iba podľa mechanických zákonistostí. Práve prerto, že vo vnútri je Ahriman tak, potom sa nám ten vonkajší obraz javí Luciferský.  Kopernický model je LUciferský. Bolo to oprávnené.

V čase Mystéria Golgoty pôsobilo však do ľudstva ešte niečo iné - čo človeka uschopňuje, aby dokázal posilniť sa cez zjavenie pastierov a na druhej strane Mudrcov.

Tá božská múdrosť bola ešte prítomná u gnostikov - z nich boli prví kresťanskí učitelia. Božská múdrosť nemohla vyklíčiť svje zárodky v novej dobe, tak ako Osiris bol zabitý Ahrimanov, tak bola Isis Luciferom zo svojej podoby rozrpestrená do aury celého kozmu - mohla by nám žiariť v mnohorakých farbách - to sú bytostné články - toto svetlo Lucifeer zjednotil do jedného bieleho svetla, ktoré aj vedci uznávajú. Goethe hovorí, že obsahuje farby - to sú tjuplané činy kozmického bytia. 

Iba duševné sily, ktoré máme k dispozícii - ktoré máme zušľachtiť tak, aby sa nám premenili na silu imaginácie. cez Kristovu silu nájsť vnútornú astrológiu. Vlastne zvnútra potrebujeme uchopiť  saturn, Jupiter, Venušu, Zem, Vulkán. Egypťania mali ešte starú jasnovidnosť, videli sily spred narodenia. Videli oduševnený vesmír. Zeus to je dnes fyzika a matematika. V takmto nahladaní síl zvnútra sa nám znovu ukáže obraz svetového ducha - znovu sa pre nás stane duchovným. Keď sa nám to podarí skrz IOsiss znovu ju môžeme vrátiť na to nebo. Cez znovunájdenú silu Isis bude schopný kristus pôsobiť. Nám nechýba kristus, nám chýba poznanie Krista. teológovia to nevedia vysvetliť - aj ich pohľad je zahrimanizovaný.

My potrebujeme cez silu poznania Krista uvidieť. nebudme viesť len prázdne reči - nebude to už len fráza. V modernom živote má človek v sebe len chaos - je kalamita v sociálnom živote celej spoločnosti. Som vďačná, že sme sa tu takto stretli a túto moju krátku prednášku považujem za snahu prispieť k rozvinutiu toho, čo potrebujeme - nové obsahy, vďaka krotým tie staré zvyklosi zaniknú.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist