Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 
 
Michael – vodca súčasnej kultúry
 
 
14.10.1999
 
 
  
 
 
 
Klára Kundráčová
 
Teraz už archanjel Michael vystúpil na vyšší post, až Archai je Michael. Vedie na svete celú duchovnú kultúru – to je jedno, či v Anglicku, či Amerike. Pre celé ľudstvo od 1879, vedie pre celé ľudstvo celú duchovnú kultúru. Tak tí noví, nech si uvedomia a potom po Všetkých svätých, zavolám ich na Bagarovu 20. Tam na tých konzultáciách potom, čo Vám nebude jasné tým novým, tak im vysvetlím. Tam je veľa literatúry. Ja Vás vždy upozorním akú tú literatúru si môžete požičať. A tam v tej literatúre si uvedomíte, kto je Rudolf Steiner. Ja už teraz neprednášam, tí čo sem chodia, tí, čo sem chodia, vedia, že je to zasvätenec, ktorý je inšpirovaný priamo archanjelom Michaelom. Mal veľmi vážnu úlohu Rudolf Steiner. Tam v tej literatúre si to všetko môžete naštudovať. Minule som začala tú Michaelskú tému.. Všetci sme vstúpili na cestu, ktorú inšpiruje a vedie Michael. On je knieža vesmírnych myšlienok. Treba si to predstaviť tak, že priamo vplýva na vôľu človeka, keď vyššie ja začína byť aktívne, pohyblivé, čo bez toho prúdu ostáva bez aktivity. Každý človek má svoje vyššie Ja, ale kto nenastúpi do toho prúdu Michaela. Kto nenastúpi do toho ezoterného školenia, tak jeho vyššie Ja nie je aktívne, nie je pohyblivé. Jástvo človeka, to je aktivita, to je oheň v človeka. Preto sa hovorí, že Michael ako ohnivý knieža vesmírnych myšlienok. Preto je aj ten obraz Michaela v tom červenom rúchu – lebo červená farba vyjadruje tú úžasnú aktivitu. Červená farba vyjadruje oheň. Naše vyššie ja – to je oheň. Duch – to je oheň. Spomeňte si, že na Turíčne sviatky pred 2000 rokmi, ten Duch zostupuje ako ohnivé jazyky. Tak teda ten Duch je oheň. A to skutočne netreba myslieť len poeticky, to je skutočnosť. To je úžasný oheň – Duch. Uvedomiť si tak, že koľkí si neuvedomujú, že majú v sebe ten oheň. Nemôžu si uvedomiť, lebo ten oheň nemajú v sebe. Každý človek môže mať to vyššie ja, lebo každý človek dostal to vyššie Ja, tú individualitu, ale nepracuje s tým. To vyššei ja prúdi k človeka z tých najvyšších duchovných oblastí – Tróni, Cherubíni, Serafi. Z tých najvyšších oblastí prúdi do človeka, sem za koreňom nosa a astrálnej časti mozgu. Nie ako vo fyzickom mozgu, ale v tej astrálno, v tej duchovno duševnej časti mozgu. Tam žiari to vyššie Ja. To vyššie Ja môže žiariť len vtedy, keď ten človek meditačne, teda antropozoficky orientovanou duchovnou vedou, si vytvorí priestor v mozgu, nie hmotne, len fyzické telo je hmotné, ale astrálne telo, éterické telo, duša a vedomie človeka, to je už v nadzmyslových oblastiach. To je už v duchovnom svete. Tak teda nie každý človek má vytvorený ten priestor. Tak si to predstavte, že tu odtiaľ, ten, ktorý je jasnozrivý, ten vníma, že odtiaľto akokeby ako taká nádoba, ako vajíčko, ako taká chodba, ako taký stĺp ohromný svetelný – a to je spojené s duchovným svetom. To je vytvorené len u tých ľudí, ktorí nastúpili na cestu duchovnej antroposoficky orientovanej vedy.  Prečo zdôrazňujem, že antropozoficky orientovanej, pretože antroposofiu inšpiruje Michael, ohnivý knieža vesmírnych myšlienok. Ten tvorí antroposofiu. Od roku 1879, keď začne svoju vládu nad celým ľudstvom, pre duchovnú kultúru. Neexistuje iná duchovná kultúra, teraz nechajme cirkvy a organizácie a nechajme rôzne sekty, aj keď sú kresťania, to nechajme teraz bokom. To celé duchovné, je pod vplyvom Michaela, či si to ľudstvo uvedomuje alebo nie. Keď si to neuvedomuje, je to veľmi zle. Je to veľmi zle pre človeka a je to veľmi zlé pre národy, lebo šieste kultúrne obdobie sa nevyvinie správne. Je to pre vývoj Zeme ako živý organizmus je to mimoriadne zlé a pre celý evolučný vývoj, môže ho aj zaraziť. Tí duchovia prekážok Luciferské a Ahrimanské môžu veľmi veľa pochopiť, keď celý svet si neuvedomuje tú celú Michaelskú duchovnú kultúru. Kto nastúpil tú cestu duchovnej vedy, ktorý popritom každodennom obyčajnom živote, ale občas sa dostane aj k meditáciam, alebo k štúdiu, že si kúpi nejakú Steinerovu knihu. Teda nejakým štýlom pracuje na sebe. Vtedy sa vytvorí táto nádoba na koreni nosa a astrálnej časti mozgu. Tu je priestor, ktorý sa nevytvorí u ľudí, ktorí duchovne seba nevedú, ktorí nemeditujú a ani čo len sa nemodlia. Kresťan, ktorý nepozná meditáciu, ale veľmi zbožne a hlboko sa modlí. Nemyslite, že to je také privilégium, nechodil si na prednášky antropozofie, ty si bol len kresťan, tak ty nedostaneš tú individualitu a to božské pôsobenie. Aj tí, nielen tak, že sú zapísaní ako kresťania, nie takí, ale kresťan, ktorý skutočne prežíva tie mystické sily pri tých obradoch, tie mystické sily Krista prežíva. Tak áno to je a to má hodnotu meditácie a vtedy sa vytvorí prvá táto oblasť, nádoba. Teraz sa to musí napĺňať duchovným obsahom. U kresťanov sa to napĺňa mystickou silou Krista pri tých obradoch. Najrôznejšími modlitbami, misie, sa modlia alebo chodia na púte. Tie duchovné myšlienky prúdia cez tú nádobu a vytvárajú a zosilnia to jástvo človeka. Lenže pre budúcnosť, pre skutočne veľký ten úžasný evolučný vývoj to nestačí. Tu musí byť antropozoficky orientovaná duchovná veda, ktorá markantne, skutočne s celou svojou silou vedie to ľudstvo bezpečne tým evolučným vývojom, lebo nemôže zostať len kresťan vonku, zostáva vonku a ešte aj bude ešte aj niekoľko sto rokov, ešte stále len zostáva len na tej zbožnosti. Lenže do tej nádoby musí prúdiť to vyššie Ja – ten ohnivý knieža vesmírnych myšlienok. Musí tam prúdiť a to prúdi len cez tú antroposofiu, tú duchovnú vedu. Prečo, Pretože v antroposofických knihách, to nevymyslel Rudolf Steiner, ale prebral obsah a inšpiráciu vesmírnych myšlienok toho kniežaťa Michaela. Vesmírnu múdrosť až od prazákladu počnúc. Preto sa tomu hovorí – Michael ako strážca duchovných myšlienok, duchovnej inteligencie. On je správcom celej múdrosti tých 9 hierarchií. Vieme tých deväť stupňov od anjela počnúc až hore po cherubínov a serafínov. Deväť stupňov anjelskych. Vieme teda, že všetky tie hierarchické bytosti, Michael je správcom toho a tie vesmírne myšlienky prináša sem do ľudstva – od 1879 – keď dostal tú úlohu. Takže cítite teraz tú úlohu tej duchovnej vedy, kde absolútne neznižujeme prácu a hodnotu všetkých kresťanských cirkví, ale je to len základ. To musí ísť ďalej, nemôže sa to opakovať rovnako tísícročia. Tu musí byť na duchovnej platforme evolúcia a vývoj. Ako by sme dosiahli potom ten hierarchický stav anjela na konci sveta? Ľudstvo musí nadobudnúť ten anjelsky stav na konci. Potom prejsť na ďalší stav zeme – Jupiter. Antroposofia pracuje s duchovnou inteligenciou. Tá duchovná inteligencia je sprostredkovaná cez duchovné myšlienky, cez jástvo človeka. Ten voľný priestor sa vytvorí meditáciou, do toho sa napĺňajú tieto myšlienky Michaela. Aby som nazabudla, že prečo je potrebné mať obrazy. Viete, že sme nechali rozmožiť Rafaelovu Madonu a ten obraz Poslednú večeru Leonarda da Vinciho. Teraz som priniesla obrazy antroposofického maliara Alberta Steffena. Ešte len toľko, to je predstava, to je pojem, čo som o Michaelovi hovorila, idea. Tu boli zhrnuté rôzne myšlienky, tak sa vytvoril obraz. Keby ten obraz tu nebol, vy by ste aj tak cítili imaginačne, obrazne, dokonca by ste videli to ohnivé knieža Michaela. Pre istotu som priniesla ten obraz, tu je naznačené čo dáva človeku Michael, zosilňuje a napĺňa vôľu človeka. Každá myšlienka je obraz, imaginácia, to si zapamätajte. Každá myšlienka je imaginácia. Mám myšlienky, tak ako vnemy a vytvorí sa vo mne, keď prijímam myšlienku a tá myšlienka okamžite vytvorí obraz. Len si všimnite – to je tiež ako meditačná úloha doma – každá myšlienka v nás vytvorí obraz a obraz je imaginácia. Imaginácia rovná sa obraz a ďalej rovná sa myšlienka – to si treba veľmi uvedomiť. Imaginácia – obraz a zároveň myšlienka. Bez myšlienky sa vo Vás nemôže vytvoriť žiadny obraz. Keď ja nemám vnem, že tam počujem, že tam počujem niečo, nevidím oblaky, blesk. Ako môžem vytvoriť ten obraz? Obraz môžem vytvoriť len vtedy, keď mám nejaký vnem, tvorím myšlienky a vytvára sa krásny obraz. Väčšinou žiaľ to zostáva väčšinou v podvedomí. Aj keď to zostáva v podvedomí, cez ten obraz, cez tú myšlienku, keď ja vidím to ohnivé knieža. Michael úžasne pôsobí na človeka, to nie je portrét to nie je fotografia, to je len to duchovné prúdenie, tá duchovná aktivita je tu zachytená. Na základe toho obrazu, na základe toho pojmu, na základe tej imaginácie. Každá myšlienka je začiatok zasvätenia, imaginácia. Záleží len na tom, ako pestujem tú myšlienku a čo vo mne tá myšlienka aký obraz vyvolá. Tie správne vyvolané myšlienky vedú človeka k imaginatívnemu zasväteniu – to je prvý stupeň zasvätenia. Ak si predstavím, či na základe toho obrazu, alebo ako keď študujem Michaelovu prácu, sa to vo mne skutočne. Tu je len jedna stránka zachytená, ale ak študujem o Michaelovi, tak každá jeho činnosť, každá jeho aktivita vo mne vytvorí obraz. A teraz, keď môžem vytvoriť obraz. Tak ten Michael, to veľké knieža, tak ten priamo vstupuje kde? Cez to vyššie Ja. My sme povedali, že meditáciou sme vytvorili priestor, bez meditácie sa tam nevytvorí. Ľudia, ktorí sa dajú na cestu čiernej mágie, nemajú žiaden priestor, nevytvorí si priestor. Len človek, ktorý sa vydal na duchovnú cestu, ten začína deň čo deň vytvárať ten priestor, tak teda keď ja vytvorím spevom – premocný svätý Michael, príď a veď nás, tak tá duchovná bytosť doslova vstúpi do toho priestoru tuná a spojí sa s našim vyšším Ja. Viete, aké je to úžasné, možno až neskôr pochopíte čo som Vám hovorila, možnože to ešte ani neviete pochopiť. Preto duchovná veda hovorí o takých duchovných tajomstvách, preto kto prvý raz je tu, tak tomu je to skutočne až nepochopiteľné. Možnože tuší, že by to mohla byť pravda v skutočnosti. Potom vravia, čo tu o čom hovorí, v živote sme od kňazov také niečo nepočuli, žiadna teológa o tom nehovorí. To nie je teológia, to je Michaelský prúd, to je Michaleská sila. Cez ten obraz, keď ja skutočne študujem o Michaelovi a uvedomujem si, čo v ľudstvu pôsobí a čo pre nás prináša. Tak stále každou myšlienkou si tvoríme obraz o Michaelovi. A ten Michael cez ten priestor čo medzi takým človekom vytvoril a niektorí ľudia boli takí dobrí, podľa knihy Poznávanie vyšších svetov robili aj cvičenia a tie cvičenia robia prípravu. Tie cvičenia vytvorili tuná ten priestor a teraz do toho priestoru ten veľký Archai Michael vstupuje do človeka. Uvedomte si, že nad nami je anjel, archanjel a archai – Michael. Až tri vývojové stupne, to je úžasná doba vývojová nad nami. A on chce byť priateľom človeka a je aj priateľom človeka. Priamo zostúpil Michael zo sféry slnečnej z oblasti Slnka a zostúpil na Zem a stojí pred človekom a chce byť priateľom človeka. A priamo vstupuje pri každej imaginácii, skutočne pri meditačných myšlienkach. Všetko, čo pomaly čítam, meditačne čítam – vtedy sa vytvorí obraz. Nie ako román. Aj túto knihu si prečítam, tamto vydali knihu Steinerovu aj toto treba prečítať. Nie tak, ale meditatívne. Veľmi pomaly čítam o Michaelovi a nielen o Michaelovi ale celú antropozofickú vedu, keď čítam. Celú antropozofickú vedu inšpiruje Michael. Prináša tú vesmírnu inteligenciu múdrosť, prenáša všetko do antropozofie. Však poznáte antropozofické knihy, poznáte celé stvorenie sveta, stvorenie človeka. Čo je antropozofia? Celý ten vývoj od prazákladu počnúc až k ďalším stupňom – Jupiter, Venuša, Vulkán – je všetko popísané v antropozofii. Je to nie ako fantastický román, ale ako skutočnosť. Všetko, čo študujeme v antropozofii, duchovnej vede – to je veda o Michaelovi. Takže nemusí byť všetko o Michaelovi, ale je to jeho inšpirácia. Teda pochoipíte, že ten Michael priamo vstupuje sem cez vyššie Ja do toho priestoru. Preto to toľkokrát opakujem, že je to pravda, musíme si to uvedomiť. Vlani sme prebrali obrazy Rafaela a Leonarda da Vinciho a vtedy som tú myšlienku ešte nerozvinula. Lebo ja nemôžem naraz všetko. Toľko ezoteriky sem pri týchto vianočných imagináciách som to povedala, toľko o tej Náthanskej duši a tak ďalej to bolo všetko ohromné. Nedá sa všetko naraz. Ale tohto roku pred sviatkami aj tie Rafaelove obrazy ešte po tejto stránke preberiem. Teraz chcem ešte vysvetliť toho ohnivé knieža Michaela – ako pôsobil cez históriu a cez všetky vývojové časy. Nemôžem teraz preto opakovať – aj keď sme už veľmi veľa hovorili. Po tejto stránke ako obraz, ako imaginácia, čo sa tam odohralo – úžasné veci. Preto vždy som Vám hovorila, že najsvätejšie a najúžasnejším obrazom je Rafaelova Madona a posledná večera Leonarda da Vinciho. Čo ešte pri týchto sviatkoch, ja vám to ešte veľmi ezoterne priblížim, čo sa stane pri týchto myšlienkach. Aké myšlienky a ako sa vyplní duchovná podstata tých bytostí, ktoré sú tam na obraze. Všetko budeme brať. Doslova cez všetky obrazy, duchovný svet priamo vstúpi do človeka, duchovné bytosti priamo vstúpia do človeka. Takže treba si vážiť a uvedomiť aj v tých kostoloch tie obrazy čo sú, či sochy. Či sú z 9.stor alebo freska, či sú len také primitívne alebo skutočne typu ako v katedrále Chartres alebo v Ríma. Úžasné obrazy a katedrály, to všetko duchovný svet. Tie katedrály vypovedali celý ten vesmír. Spojenie makrokozmu, nebeských sfér s človekom. Boli potrebné tieto gotické katedrály a tie úžasné obrazy v tom. Pretože duchovná veda neexistovala, Michael tam ešte vôbec nemohol pôsobiť. Michael môže pôsobiť len cez dušu vedomú – tak ako teraz pôsobí. Rudolf Steiner nemohol pred 300 rokmi pôsobiť, nemohol predložiť ľudstvu tú duchovnú vedu. Tu je dôležité tá spolupráca človeka s dušou vedomou. Tá duša vedomá začína tak pôsobiť, že tie úžasné tajomné pravdy je možné pochopiť. To nestačí cit. To robí ten kresťan – je v extáze, berie mystické sily Krista pri týchto obradoch – áno to je duša pocitová. Ale ďalej, aby ten človek začal tvoriť, pretvárať seba, aby mohol vedome prijať tie duchovné bytosti do seba a aby ten evolučný vývoj skutočne išiel ďalej. My už pretvárame živú bytosť našu Zem na ďalší stav Jupitera, kde už nie je hmota – najnižší stav len éteričnosť. Len teraz môže Michael pôsobiť v tomto smere. To len tak trošku ešte z histórie. Minule a predminule som spomenula, že na starom Slnku – Kristus, Michael a Nathánska duša – teda praobraz tej čistej duše ľudstva – nie Adamova línia. Na starom Slnku ako trojica spolupôsobili. Teda Michael – ten, ktorý je ako Boh. Starí hebrejci tak hovorili. ten, ktorý je pred tvárou Krista. Tu sa tradujú tieto pojmy , prečo? Od starého Slnka tie bytosti Kristus, Michal a Nathánska duša – ten praobraz čistej duše človeka. Pracovali spolu, pôsobili spolu. Vlani sme prebrali tri obete Nathánskej duše s Kristovou silou, tie obete v nebeských sférach. Na Zodiaku, v oblasti stálic, v oblasti Slnka a v oblasti mesiaca. To boli tie tri obete Ježiša Nazaretského a Nathánskej duše. On spolupôsobil a niesol Kristove sily. Preto hovorím, doplním teraz tú myšlienku. Michael vtedy pôsobil, spolupôsobí. Od starého slnka stále spolupôsobil s Kristom. Teda tie tri obete, Kristove sily nesie nathánska duša. Michael chráni svojim duchovným mečom, aby Lucifer a Ahriman nemohli pôsobiť na tú Náthanskú dušu. Tak tá Náthanská duša, ten praobraz človeka ostal čistý. Tak Michael má úžasnú moc a vždy ochraňuje ten vývoj, či už v duchovných oblastiach a teraz už v oblasti zeme. Už som spomínala, že Lucifer ukradne ten drahokam zo Zverokruhu, tie duchovné sily a pôsobí v raji na človeka na Adama a Evu. Vtedy Michael vezme tú úlohu a s ohnivým mečom vyženie aj Lucifera a aj Adama a Evu. Teda vnímame cez tú históriu ako stále Michael pôsobí. A teraz ten ľudský osud Adama a Evy už poznáme a budeme ešte veľakrát sledovať tento osud človeka. Je dôležité, že Michael akokeby vyženie Lucifera z tých nebeských oblastí. Kam vyženie a kam spadne to pôsobenie, kde sa uchytí Lucifer, keď je vyhnaný z tých duchovných oblastí. Dostane sa do človeka, do mozgu a tam pôsobí stále v mozgu človeka – pôsobí veľmi sebecky, že duchovné myšlienky, ktoré prúdia – som hovorila, každá myšlienka je obraz. Cez každú myšlienku prúdi pôsobenie božstiev, teda duchovné bytosti, hierarchie pôsobia cez každú myšlienku. Čo robí ten Lucifer? Ten ich v hlave zachytí tie myšlienky a nedovolí, aby pôsobilí ďalej. Teda Lucifer vždy sebecky do seba prijíma každé duchovné svetlo. Lucifer – svetlonoš, nesie tie vesmírne myšlienky vnáša sem do hlavy človeka. Zostane to tam, bez pohybu, to nie je aktívne, ostáva to bez pohybu a nepôsobí. Ostávajú mŕtvymi – to sú tie abstraktné myšlienky – čo Lucifer zachytí tu v prednom mozgu, ostávajú mŕtve. Nepohybujú sa, sú mŕtve. On pôsobí tak, aby všetko bolo bez pohybu tu v človeku, aby sa človek nevyvíjal duchovne. Teda nedovolí tie krásne vesmírne myšlienky, tú vesmírnu inteligenciu, tú duchovnosť, tú spiritualitu. Dostanú sa tie obrazy a myšlienky do hlavy – on tak pôsobí cez hlavu človeka v mozgu. Chcel by uzavrieť tie polovičky úplne. Nedovolí aby tie duchovné myšlienky pôsobili samé, aby nás ako človeka pretvárali. Vidíte v duchovnom svete, Steiner tak hovoril, že akonáhle niečo nemám paralelnosť a nezneje paradoxne – takže to nemá duchovný pôvod. Michael nechá plynúť duchovné myšlienky na nás. Ale tým, že toho Lucifera vyhnal z nebies a vyhnal sem do hlavy človeka – je to paradoxné, to nie je dobré. Takže chápete v tej duchovnej vede hovorí Steiner, vždy musí pôsobiť niečo paradoxne. Ako veľmi markantný príklad Mystérium Golgaty sa musel uskutočniť. Je to strašný čin, že človek svojho druha. Ale bez toho by Boh nemohol priniesť to vykúpenie. Chápete strašný paradox. Takže tu je paradox, že Michael vyhnal Lucifera z nebies. Lucifer musel odísť – vyhnal ho až medzi sféru zeme a mesiace. A odtiaľ pôsobí v hlave človeka. Teraz Michael urobí tú záchranu. Ľudstvo – celý tento strašný život v hmote, snažiť sa premôcť hmotu, cez tie úžasne ťažké tisícročia – len Atlandída trvala milión rokov. Ľudstvo musí premôcť tie Luciferské sily, musí bojovať. Na jednej strane je to dobré, pretože človek tým pádom vybojuje samostatnosť. Ale slobodu toho ducha, toho vyššieho Ja, ako som pred chvíľou hovorila sa napĺňa všetko s tými duchovnými myšlienkami a duchovnými bytosťami. To sa nemohlo uskutočniť skôr, ale len teraz, keď už duša vedomá pôsobí. Michael ďalej pôsobí aj v tej staroindickej dobe, kde Nathánska duša, tiež pôsobí, neinkarnuje sa, ale pôsobí ďalej do vývoja ľudstva, kde sa prakticky už v zárodku sa pripravuje, aby ľudstvo mohlo prijať pri turíčnych sviatkoch to vyššie Ja. Až v tej starej Indii pôsobil Michael aj s Nathánskou dušou spolu z nebeských oblastí na Krišnu. Každý pozná indické Védy – ako veda – voľakedy bolo umenie, veda, náboženstvo jedno. Tam pôsobí Michael veľmi silne a Krišna – ten zasvútenec priamo celé ľudstvo – to sa nedá bez antropozofickej vedy vysvetliť. Tam pôsobí Michael spolu s Náthanskou dušou pôsobia na toho zasvätenca Krišnu, ktorý pripravil, aby niekedy za najmenej 8 tisícročí mohlo potom ľudstvo cez Turíčne sviatky to vyššie Ja. Vidíte cez koľké tisícročia dozadu Michael pôsobí, aby to ľudstvo mohlo rozšíriť ten priestor, do ktorého môže to Jástvo vstúpiť a individualita pôsobiť. Ďalšie tisíce rokov od 3000 pred Kristom začína Kalijuga. Viete to je to staré obdobie na vedomie ľudstva Ahriman tak pôsobí, aby sa ľudstvo nemohlo dostať k tomu vyššiemu Ja. To máte popísané na rôznych miestach v knihách duchovnej vedy. Od roku 3100 až 2700 pred Kristom – vtedy vládne Michael. Kalijuga začína 3100 pred Kristom – trvá 5000 rokov – končí Kalijuga 1899. Michael nastúpi 1879 a Kalijuga končí 1899. Tá Kalijuga, to tmavé obdobie trvá 5000 rokov. Takže vidíte, že ten Michael má stále úžasné pôsobenie. Vtedy, keď Ahriman zostúpi a pôsobí, že tvorí v človeku až také duchovné bezvedomie. Vtedy svätý Michael zostúpi a nenechá úplne pôsobiť Ahrimana, ale nesie to duchovné svetlo ako záchranu. Vidíte, že stále robí tú záchranu, stále vytvára to duchovné svetlo – ako chváli človeka. Ďalej potom opäť pred Kristom 601 a 247 – vtedy pôsobí Michael. Realizuje ďalekosiahle, aby človek mohol prijať Krista, aby v tých budúcich storočiach ľudstvo mohlo prijať Kristovu silu, Kristov impulz, aby mohli pochopiť cieľ Mystéria Golgoty. Takže od 601 do 247 pôsobí Michael tak, aby potom ľudstvo mohlo prijať Krista. Ľudia, ktorí prijali ten Michaelský impulz, teda tú prípravu, toho prijatia toho Jástva Krista, tú milosť a celú udalosť Golgoty, tí ľudia zomreli a niesli so sebou ten Michaelský impulz, ako aj my nesieme, keď zomrieme, nesieme so sebou ten Michaelský impulz a keď znovu sa vrátime v ďalších inkarnáciách – toto, čo Michael v nás teraz, cez ten obraz, cez to vyššie Ja, cez ten priestor, keď vstúpi do nášho vedomia, keď znovu s vrátime, my prinesieme obnovené sily. Všade, kde malo pôsobiť to vyššie Ja, keď bola Kalijuga, kde bolo treba zachraňovať Michaelské svetlo, aby ľudstvo vôbec neprepadlo Ahrimanovi, je tam Michael. Pred Golgotou, je tam tiež Michael 47 pred Golgotou pred Kristom. Keď ľudia vtedy umreli a ten impulz niesli so sebou, čo predtým prežili. Všetko, čo tu prežívame, prináša ovocie, prináša sily, ktoré sa metamorfujú, pretvárajú. Tí ľudia prišli s tými impulzmi z ďalšieho života. Teraz už vieme od 1879 a 1899, keď skončí Kalijuga. Teraz zachraňuje človeka a prináša nové zasvätenie. To ešte nikdy v duchovných dejinách ľudstva tu nebolo. To je moderné novodobé zasvätenie, to už nie je to inštinktívne mesačné zasvätenie, akoby človeka spal a v tom polospánku potom prijíma z duchovných oblastí zjavenia. Ako príklad vám zvyknem hovoriť, že Mojžiš mal ešte to staré zasvätenie. Cez oblaky, cez horiaci ker, cez blesk dostáva všetko v takom polospánku, nie pri celkom jasnom vedomí. V astrálnom mesačnom polospánku. áno priamo Boh cez tie úkazy, cez blesk, horiaci ker priamo hovorí Mojžišovi a tak aj hovorí Jozefovi, zober dieťa a matku a choď do Egypta, pretože vás Herodes prenasleduje – dieťa z Dávidovho rodu. Tiež aj všetci proroci 400 rokov pred Kristom, ich bolo veľmi veľa tých židovských prorokov, ako ich máme v starom Zákone. Tie proroctvá preto sú tak pravdivé, neomylné, že sledujte, že všetko sa uskutočnilo v Novom zákone v Mystériu Golgoty. Prečo sa nemohli mýliť, ako Mojžiš a proroci sa nemohli mýliť, pretože im duchovné bytosti hovorili priamo. Evanjelista sa nemohol zmýliť, lenže on už bol podľa nového zasvätenia – Kristus ho zasvätil. Nikto nepochybuje o Jánovi v apokalypse, pretože anjel priamo zjavuje tieto pravdy. Ján sa stal pôsobením Krista až tretieho stupňa zasvätencom – imaginatívnym, intuitívnym a inšpiratívnym. Nie tak ako Mojžiš, ktorý vníma cez blesk a horiaci ker a nie tak ako proroci. On je už podľa nového zasvätenia Ľudstvo až v 6 kultúrnom období pochopia Jánove evanjelium a Apokalypsu. Bez antropozofie nepochopia. Žiadny kresťan vám nevie vysvetliť Jánove zjavenia a ani Nový zákon podľa Jána. Teraz až v 6 kultúrnom období, bude možné pochopiť Jána. Pochopíte, že to nové zasvätenie, nemohlo prísť skôr, až teraz keď duša vedomá skutočne pracuje. Od 15.stor. začína tá duša vedomá pomaličky stúpať v ľudstve. Teraz celé ľudstvo ešte neovláda dušu vedomú. Ale veľká časť ľudstva už ovláda dušu vedomú. Preto nové zasvätenie, tú Michaelskú vedu, nie je možné pochopiť bez duše vedomej. Len so silou duše vedomej je možné pochopiť to novodobé zasvätenie. Takže chápete, že Michael nemohol skôr priniesť to nové zasvätenie. Michael je knieža vesmírnych myšlienok. Tie myšlienky som vysvetlila aj minule aj teraz. Tie duchovné myšlienky, ktorých správcom je Michael odpradávna od Starého slnka. Tie myšlienky prichádzajú, tie my netvoríme. To sú vesmírne myšlienky. Že tie duchovné myšlienky my zničíme, že ostanú abstraktné a začnú odumierať a dokonca ten Ahriman z podsvetia stúpa a keď už ten Lucifer pootvorí mu dvierka, tú možnosť cez pýchu a sebeckosť – len vtedy môže Ahriman na človeka. Priamo Ahriman nemôže, keď sebecky a pyšne otvorí dvierka. Len vtedy môže pôsobiť Ahriman. To je dôležité pochopiť. To sú tie myšlienky, keď nie je vytvorený tento priestor a nepôsobí to vyššie Ja. Tie vesmírne myšlienky nemajú cestu. Pôsobia, ale len s Luciferskou silou a ostávajú v mozgu, aby tie vesmírne myšlienky toho ohnivého kniežaťa , aby tá duchovná najvyššia múdrosť, čo existuje v makrokozme aby mohla pôsobiť, tak človek musí vytvoriť ten priestor a človek musí spolupracovať s tým vyšším ja. Čo je to spolupracovať? Musí si uvedomiť, že má to „ja som“ – to je Božská iskra, Božstvo v nás Opäť sa vrátim k tomu – iskra, čiastka toho najvyššieho sa plní cez to vyššie Ja. Keď hovorím – ja som – hovorím, že Boh je v nás. To si neuvedomuje ani antroposof. Ten Boh vstúpi priamo, cez tú myšlienku, cez ten obraz. To je taká veľká pravda a skutočnosť, že cez každú myšlienku, záleží len na obsahu tej myšlienky, ktorú myslím. Keď hovorím „Ja som.“ A uvedomujem si, tak vtedy to najvyššie Ja vstúpi do mňa – časť z toho najvyššieho Boha. Často zvykneme spomínať, že naše vyššie Ja pôsobí na Zverokruhu. Máme 12 hviezdnych obrazov. Každý patrí do toho obrazu. My máme jedno vyššie Ja, ktoré pôsobí na zverokruhu na tom istom mieste. Kristus má v sebe všetkých 12. Teda naše vyššie Ja je v Kristovi, Áno je. On obsahuje makrokozmické Ja, nesie v sebe silu tých 12 Ja. Teda to vyššie, Ja, keď si uvedomujem, to je v Kristovi. A teraz pochopíme apoštola Pavla – „Nie ja, ale Kristus vo mne.“ Nejdeme ďalej, ostaneme len pri tej myšlienke, že človek nesie. Máme
 
Človek je z dvoch tretín duchovná bytosť. Aj tu, keď má fyzické telo – éterické telo, astrálne telo a jástvo. Aj tu, keď chodíme tu po zemi, tak každý chodí z dvoch tretín ako duchovná bytosť. Ako duchovná bytosť tu môžeme chodiť len preto, že Kristus pôsobil v nás tri krát – v myslení, cítení a vôli. To vysvetlím – tým Pavlovým listom kresťanský svet nerozumie. Preto hovorí – „Nie ja, ale Kristus vo mne“. Toto všetko my budeme musieť v tej hlavovej časti... Pomocou Michaela, už máme to vyššie Ja. Teda spolu s Kristom, áno, Kristus v nás, ale už sme už máme to Ja. V ďalších etapách nám Michael pomôže na tejto novodobej ceste, tom novodobom zasvätení. Oblasť citovú – srdce, tiež budeme ovládať a vtedy budeme môcť povedať, že žijeme spolu s Kristom. Zatiaľ ešte len Kristus v nás. Ešte ďalej, keď bude to siedme kultúrne obdobie 7 – 8 tisíc rokov – kde bude ovládať človek potom aj tú vôľovú časť, pomocou Michaela, toho ohnivého kniežaťa, ktorý vyženie nie v nás, my vyženieme Michaelskou silou, za jeho pomoci – Ahrimana. Vtedy pôsobí, spolupôsobí Kristus v nás, prakticky spolužijeme aj v tej vôľovej časti s Kristom. Doteraz môžeme ešte len podľa Apoštola Pavla – Kristus v nás, v časti myslenia. Pomocou Michaela sme dosiahli to vyššie Ja, keď sme na tom pracovali, keď sme meditáciou vytvorili ten priestor, aby Michael mohol priniesť tie vesmírne myšlienky- vtedy už môžeme povedať, že žijeme spolu s Kristom. A toto v tej časti, to je budúcnosť v šiestom kultúrnom období môžeme povedať, sa to musí stať, že môžeme povedať, že žijeme spolu v Kristom. Teraz len Kristus v nás – preto žijeme a duchovne môžeme existovať. A v siedmom kultúrnom období budeme môcť povedať, že žijeme a spolupôsobíme spolu s Kristom. To sú úžasné tajomstvá a málokedy je to v tých knihách tak rozvádzané – aspoň nie v tých českých prekladoch. Takže si to uvedomte veľmi, veľmi si to uvedomte. Teraz ako som už rozvádzala, od starého slnka, ako stále Michael pôsobí aj Kristus, Michael a Nathánska duša – úžasné priateľstvo. Ale Michael chce byť priateľom aj človeka. Kto seba vedie, toho vedie aj Michael. Treba veľmi často povedať, nielen v tomto období, kedy ešte tá Michaelská doba od 29.9 je ten sviatok. Ale september, október, november – aj december – až k Vianociam, je to obdobie Michaelské, aj keď bol ten sviatok 29.9. Michael pôsobí v človeku tak, že tie vesmírne myšlienky, vesmírny život, nielen myšlienky, ale vesmírny život, priamo prináša do mozgu človeka – mozog je orgánom ducha – každá myšlienka, každá predstava, každá imaginácia musí prejsť cez mozog. Lebo načo by sme mali ten mozog, to myslenie ide cez mozog – vieme, že je tam nervová sústava, máte veľa vedeckých dôkazov – to všetko je pravda. To teraz vynecháme a priamo ten duchovný prúd teraz berieme. Prináša tie vesmírne myšlienky. Ako ich môže prinášať? Cez tie meteority, cez tie lietavice. To sú tak maličké, ale úžasnú silu majú. Väčšinou vidíme len tie väčšie a v Bratislave ani nevidíme. Šťastný človek, ktorý si zariadil, aby mohol ísť von vtedy. Približne od piateho augusta už začínajú tie lietavice, tie meteority, tie záblesky. Tu tie lietavice, tie meteority, tie záblesky, nesú Michaelskú silu. Tam je vesmírna sila a Michael obrazne povedané, že má Michaelský meč a ním zozbiera celú tú duchovnú stránku vesmíru. Celú tú duchovnú silu a pôsobenie svojim mečom, ktorý je ukovaný z tých lietavíc. Všetky tieto lietavice prakticky sa spoja duchovne, duchovnou silou, do toho meča michaelského – tie lietavice pôsobia a nesú tie duchovné pravdy a duchovné myšlienky do hlavy človeka. V tej dobe, keď Michael vládne, keď je archanjel toho jesenného obdobie. Tie myšlienky sa dostávajú do mozgu. Vždy hovoríme, že je to Luciferské pôsobenie, ak ostanú v mozgu, nemajú tam ostať v mozgu. Čo urobí Michael – on má tú úlohu, že tou silou meča, to je ten duchovný meč, sila všetkých tých lietavíc, všetkých tých meteoritov. Všetky zákony a múdrosti vesmíru – všetko je zhromaždené mečom Michaela. Neexistuje vedľa žiadna moc a múdrosť, ktorá by nebola spojená a sústredená do toho meča Michaela. Pochopíte tú úžasnú silu. Teraz ten Michael nesie cez tie drobné lietavice nesie pre ľudstvo, pre toho, kto seba vedie, toho vedie Michael. Pôsobí cez hlavu a tam sa dostávajú tie duchovné myšlienky. Michael nesie tie duchovné myšlienky, ale ďalej môže pôsobiť len vtedy, keď človek spolupracuje. Kto seba vedie, toho vedie Michael. Prečo? Lebo nebude nasilu pôsobiť. Človek dostal úlohu, ako budúca hierarchia, aby si vybojoval slobodu ducha. Slobodu ducha, teda ten človek sa musí rozhodnúť pre tú ďalšiu prácu. Chápete teraz ostáva to, keď človek nenadobudne svojim vedomím moc toho Michaela, vtedy to uviazne a ostane to tam. Tieto vesmírne prekrásne myšlienky – to je úžasné to, čo je darované z toho vesmíru. Keď to uviazne ta, časom ostanú mŕtve, sa nepohybujú, nie sú aktívne a prepadnú Ahrimanovi. Lucifer pôsobí tak, že sa tie myšlienky uviažu v mozgu a potom otvára cestu pre Ahrimana – možnosť a Ahriman umŕtvi. Ahriman pôsobí na človeka tak, že „nemáš vyššie Ja – duchovný svet neexistuje, pozri sa, tu je hmota, nič nežije, všetko je hmota“. Umŕtvi tie duchovné zákony, tú duchovnú pravdu, tie myšlienky umŕtvi. Človek sa dostane k čiernej mágii, nie k bielej mágii. Potom dostane sa k materializmu, to bol základ aj boľševizmu. Umŕtvi človeka a inak to môže byť celkom slušný, dobrý človek. Zrazu cíti, že v ňom je všetko mŕtve, necíti lásku k životu, pochopenie, lásku k druhému, nič – začína ten človek odumierať, duševne odumierať, chorľavieť fyzicky aj duševne. Pochopíte teraz, aké je to veľmi dôležité, aby si človek uvedomil, že Michael prináša tie duchovné myšlienky, všetko čo v antropozoficky orientovanej duchovnej vede je, to sú jeho myšlienky a tieto máme prijať ďalej so srdcom. Takže, keď seba vedieme, tak Michael vedie nás. A z hlavy tou úžasnou silou, to je duchovný meč, to je duchovná sila vesmíru, to je duchovná sila Svätého Ducha. Univerzálny duch – Svätý Duch. To je pôsobenie troch Logosov, slovo Božie ako prazáklad, prabytosť, môžete sa dostať k tým najväčším pravdám, čo v tom Michaelovom meči je sústredené. Keď ja si to uvedomujem, dovolím aby Michael to vnášal ďalej do môjho srdca. Ako môže vnášať do môjho srdca? Keď moje srdce sa naplní s nadšením pre to ohnivé knieža, s láskou, nadšením, že akú úžasnú obetavosť prináša od Starého Slnka a teraz vyhlási, že: „Chcem byť priateľom tvojim“ – úplne hovorí tvojim priateľom. Tie nežné oči, to je len obraz, to je len predstava, ale človek si to potom, ak si to uvedomí, možno ešte dnes večer nie, ale za pár dní, za pár týždňov budete úplne cítiť pôsobenie tých láskavých očí, ten pohľad, ktorý ukazuje človeku tú cestu – „Prijmi ma“. On nemôže pôsobiť nasilu – keď ja chcem toho Michaela, chcem tú silu, chcem aby pôsobil ten ohnivý meč – ten duchovný meč, ten univerzálny duch troch Logosov- Svätý Duch. Aby ten Svätý Duch aby prežiaril ako skutočne ako oheň, skutočne ako pri svätodušných udalostiach. To je to úžasné nadšenie. Tu v srdci človek začína mať takú lásku k Michaelovi – tá láska, to nadšenie – to nedovolí tomu Luciferovi, aby to uviazlo, tie myšlienky, ale tie myšlienky prúdia do srdca. Možno to pocítite za týždeň, možno za pár dní, lebo dnes sme veľmi imaginatívne hovorili o ňom a o jeho pôsobení. Pocítite takú úžasnú lásku voči tomu ohnivému kniežaťu, potom neuviaznu tie abstraktné myšlienky v hlave, ale budete cítiť tu v srdci, v duši – v tom tabernákulu, kde nad anatomickým srdcom je centrum éterického srdca a tam v tom éterickom centre, v tom éterickom srdci, tam každý človek má Krista. Ten éterický Kristus, znovu prišiel od roku 1933 - je tu. V tom tabernákulu, v tom éterickom centre srdca, tam v tom éterickom srdci vytvára prúdenie éterické, vedľa normálneho krvného obehu človeka. K tomu sa ešte vrátime inokedy.
Budeme hovoriť ešte o ďalších vývojoch, kde človek skutočne môže pochopiť to Michaelské pôsobenie. Budeme hovoriť o éterizácie. Kristus začína éterizovať náš krvný obeh. Teraz nemám čas to rozvíjať ďalej.
Ale s tým nadšením, že vieme, že aké múdrosti sú skryté, duchovnú múdrosť z celého kozmu dostali sme cez hlavu a s nadšením, musí byť nadšenie, srdce je láska, srdce je láska – musí byť nadšenie, aby to stiahlo do srdca. Aby tá múdrosť kozmická bola prežiarená duševným teplom. Lebo inak – srdce nie je chlad – srdce je teplo, tam prúdi náš krvný obeh, kde pôsobí to vyššie Ja. Krv je nástrojom toho vyššieho Ja. Ako to máme rozumieť. Michael pôsobí cez lietavice, cez meteorické železo, cez meč, pôsobí na človeka, že prináša duchovné myšlienky. Zároveň máme milióny a milióny červených krviniek, v každej červenej krvinke cez železo, cez meteoritné železo, lebo železo nie je zemského pôvodu, to je spojené s planétami ako Mars, nikdy nebolo na Zemi, keď zem vznikla, to je meteorický z Marsu. Keď to tu už máme, myslíme, že je to naše. Nie je to naše. Teraz sa jedná o to meteoritné železo, na ktorého je viazaná tá sila, ten oheň, oheň toho ducha. Svätý Duch sa prejavuje až cez oheň. Keby sme tu zapálili sviečku, cez ten oheň pôsobí ten duch. Ten oheň cez neho až viditeľne pôsobí duch. Preto máme na všetkých svätých pri tých zomrelých a je to strašné, keď nezapália oheň pre tých zomrelých. Teda v srdci je oheň, lebo cez meteoritné železo pôsobí Jástvo, cez každú červenú krvinku, cez to železo, pôsobí vyššie Ja na človeka. Teda ho použije ako nástroj. . Vieme, že temperament, oheň – to máme viazané na krv. Teda môžeme tým duchovným myšlienkam dať oheň, lásku, len v srdci. Teda Michael ten duchovný meč vnáša, keď my chceme a nadšením berieme jeho obraz a jeho pôsobenie, tak pôsobí v srdci aj cez krvný obeh, kde sú červené krvinky, ale duchovne pôsobí nad srdcom, v tom srdci, kde je éterické centrum srdca, kde je manas, Budhi, Atma – tu klíčia ako zárodok. Ako klíčok sú tam, ale Manas už pôsobí v ľuďoch, ktorí sa nechajú viesť Michaelom. Bolo by veľmi zle, keby v tej duchovnej vede Manas ešte nepôsobil. Manas pôsobí tam, kde je tá antropozoficky orientovaná duchovná veda, ak ju človek nechá na seba pôsobiť. Tam je už duša vedomá, tam je už Manas. Kristus čaká v tom éterickom srdci, aby sme rozvíjali to Budhi. Manas – to je duchovné ja. Teda máme už to vyššie Ja. Vyššie Ja a Budhi je životné Ja. Náš duchovný život musí prijať aj život duchovných bytostí, zhora pôsobia cez Michaela, nielen duchovné myšlienky, ale duchovný život. Ako pôsobia hierarchie tam s určitým prúdením a to sa volá duchovný život a to je to Budhi – to máme už založiť. Ako môžeme založiť, keď neklíči, je tam zárodok Manasu, ten už klíči, ale musí aj Budhi klíčiť. Lebo toho éterického Krista vnímať len vtedy, ak Budhi začne klíčiť, musí pôsobiť, musí pôsobiť. To si musíme uvedomiť. K tomu nestačí duša vedomá, aby človek už mal v sebe, rozvíjal Budhi – životného Ducha – k tomu musí rozvíjať medziľudské vzťahy, bratstvo, to všeobecné bratstvo. To je náplň toho šiesteho kultúrneho obdobia. Úplne musí vytvoriť to všeobecné bratstvo. Kto chce éterického Krista, úplne vážne. Obraz môže byť, ale éterického Krista, tak ako ho apoštoli videli vo fyzickom tele. Ten človek sa chce s Kristom zhovárať, už môže, od 1933 ten éterický Kristus je tu a čaká v srdci každého človeka. Vidieť ho môžeme len vtedy, keď rozvíjame Budhi, keď rozvíjame medziľudské vzťahy, to všeobecné bratstvo. Tak neexistuje, že ohovára druhého človeka, že ten je taký a taký. Tam musí byť také všeobecné bratstvo, to všeobecné odpúšťanie. Nie že ústami odpúšťam a v podvedomí Ťa očierňujem. Celého človeka, to odpustenie – to tak ako je deň, svetlo a noc, to odpúšťanie – to má byť mojim životom. Tam neexistuje, aby len tieň padol. Tam nesmiem povedať na nikoho, že to je blázon. Toľko pôsobí tam na ľudí, ktorí rozprávajú tie najhroznejšie výroky človeka, že ten je taký a taký. Bez pochopenia toho vyššieho vývoja, bez duchovnej vedy, bez pochopenia Manas, Budhi, Atma – ten obyčajný kresťan, veď ja dodržím desatoro, nikoho nezabijem, čo by som nemohol povedať, že ten je taký a taký. Vidíte, že neexistuje takto hovoriť na toho druhého človeka. Nikdy nebude ani čo len v zárodku to Budhi, keď tam nebude to odpustenie. Musí byť to úplné odpustenie, tá láska  k tomu druhému, zhovievavosť až úplne do krajnosti. To inak v nás všetko uviazne v podvedomí a to je veľmi zlé. Lebo si neuvedomíme, ústa hovoria všeličo, len v podvedomí to nie je dokončené. S pomocou Michaela, s nadšením, musí byť nadšenie, musí tam byť tá láska, ktorá je vždy nadšením. Často počujem, že to nadšenie – veď to je Lucifer nám dáva to nadšenie, pravdaže to je to svetlo – dáva nám vedomosti, aby sme mohli študovať. Len nenecháme to uviaznuť, chápete, nesmie to stvrdnúť na jednom mieste, to musí pôsobiť do celého organizmu, do celého človeka. Lucifer vám nebude nahovárať – odpusti, každému. On bude hovoriť – Miluj len seba. Teraz ten Michael, keď s tým nadšením, keď ľudia prijmú s nadšením tú myšlienku, celú prácu toho Michaela, tak Michael potom ďalej môže pôsobiť tak, že duchovný meč, jeho obrazom je, že tu je ten drak – ten Ahriman – to Ahrimanské pôsobenie - je to naznačené. Keď človek v sebe tú nízkosť, tú podlosť premôže, tak Michael tomu pomôže. Tak duchovný meč ide ďalej aj do vôľovej časti, nielen do srdca. Človek nebude len logicky uvažovať. Srdce začína poznávať. Áno srdce bude v ďalších kultúrnych obdobiach poznávať. Tento rok budem veľa hovoriť o Poznávaní duchovných svetov a potom budem hovoriť o Filozofii slobody. Potom to pochopíme, čo sú to tie imaginácie a obrazy a ako sa k tomu môžeme poznať. Teda preráža ďalej a začína vyrážať, keď my spolupôsobíme, že všetku tú prízemnosť, to Ahrimanove, to snažíme sa teda nedáme sa na cestu čiernej mágie ale bielej mágie a teda začína pôsobiť ďalej do vôľovej časti človeka. Tie duchovné myšlienky – všetko to najčistejšie najkrajšie, najvznešenejšie, ten prazáklad, celý božský život – v nás čo žijeme. Božské bytosti žijú v nás. To je Božský život v nás. Tak tie celé Božské myšlienky a Božský život prináša a vnáša cez mozog – lebo každá myšlienka musí ísť cez mozog – mozog je orgán ducha – teda musí prejsť, ale prejde ďalej do srdca. To duševné teplo musí zohriať tieto duchovné myšlienky. Myšlienka samotná je ako kryštál, ako ľad. Pretože len astralita má to teplo. Duch nemá tú astralitu, Duch je čistá duchovná múdrosť, kryštálová čistota – ako ľad, nemá v sebe teplo. Musí zohriať srdce tie myšlienky. Teraz ďalej ide do vôľovej časti – tak teda tie zohriate duchovné myšlienky v tej vôľovej časti sa pretvoria a stanú sa duchovnou substanciou. Duchovná substancia musí žiariť a musí mať vôľu, aktivitu, oheň. Teraz tieto myšlienky pôsobia tak, že ožarujú celého človeka. Teraz už nielen v myslení, cítení ale aj v tej vôľovej časti. Človek začína zo seba teraz tie pôvodné duchovné myšlienky, tú silu duchovnú začína v sebe vytvárať a začína vyžarovať do okolia. Keď do okolia vyžaruje, tak pripravuje to šieste kultúrne obdobie, kde sa vytvoria tie pekné medziľudské vzťahy, kde sa vytvorí to bratstvo. Pôsobí ďalej tie myšlienky už žiaria – pretože nestačí to Luciferské a Ahrimanské pôsobenie, zostávajú čisté ako Michael ich priniesol – teda žiaria tie myšlienky v nás, nás pretvoria a žiaria do okolia a Michael ich nesie ďalej do duchovných oblastí. Teda Michael môže potom vnímať tie žiariace myšlienky a vynáša ich opäť do duchovných oblastí. Kde, K duchovným hierarchiám a duchovné hierarchie tak potom o nás vedia. Vedia na akom stupni vývoja je ľudstvo a tie myšlienky sa dostanú až do oblasti slnka až do sféry slnka. Teraz, kto videl zatmenie slnka – myslite na tú korónu keď sa rozžiari. Šťastní ľudia ktorí to videli, tá koróna, ktorá sa rozžiarila. To je to pôsobenie slnka, tá koróna sa rozširuje ďalej. My všetci aj celá zem, každý jednotlivec na neho duchovne pôsobí aj keď neviditeľne. Teraz tieto žiariace myšlienky sa dostávajú do tej koróny. Pochopíte tú nádhernú spoluprácu. . Koróna Božská, teda Kristova sféra, cez tú korónu idú Kristova sila, impulzy, lebo Kristus ide s duchom slnka, sú tam aj Michaelské sily, lebo Michael je tiež v duchovnej sile Slnka. teraz tam žiaria tie naše duchovné myšlienky a Michael ich odovzdá ďalej duchovnému svetu, keď sa to spojí s korónou zeme. Celá zem je v tej koróne Zeme- viete si predstaviť ako to žiari. Videli sme tú svetelenú korónu, úžasnú žiaru. Ďalej potom pôsobí duchovne, nie je ju vidieť zmyslovými orgánmi, ale snažte sa predstaviť tú úžasnú silu, ktorá hlavne je tou láskou Kristovou, ten impulz Kristov – to je to pôsobenie všetkých duchovných hierarchií v oblasti Slnka. Teraz tí šťastní ľudia, ktorí pochopia tú Michaelskú výzvu a spolupracujú s Michaelom, vedú seba, aby ich mohol Michael viesť- začnú žiariť, keď prejde cez hlavu to pôsobenie Michaela, cez srdce aj cez vôľu a žiari ako úžasné svetlo duchovné a Michael to vníma a odovzdá potom ďalej tým hierarchiám. Takže hierarchie všetko o nás vedia cez Michaela. To je to najdôležitejšie, čo som chcela o Michaelovi hovoriť. Ak ma ešte niečo napadne, tak počas ďalších prednášok doplním. Myslím, že to najhlavnejšie som povedala. Pekne Vás prosím, nabudúce si prečítajte tú archanjelsku imagináciu. To je len tých päť strán. Je to ťažké, preto o tom chcem hovoriť, lebo hovoria, že päť strán a je to strašne ťažké. Áno je to len schéma, ktorý archanjel kedy pôsobí a čo má za úlohu. To je schéma, ale tú schému musíte vedieť, keď nabudúce budem o tom hovoriť aby ste vedeli, ktorý archanjel v ktorom období pôsobil a čo má za úlohu. Nabudúce vysvetlím ako keď pôsobí Michael ako pôsobí ako archanjel jesene, vtedy má zlaté rúcho, pretkané so striebrom. Nech vás nemýli, že raz je vysvetlený v inej a druhý raz v inej aktivite. Prinesiem aj jeden obraz, kde je v póze ako v eurytmii – ako pôsobenie Boha Otca – najrôznejšie pohyby, najrôznejšie farby, podľa toho ako a kedy pôsobí.
TOPlist