Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Pozývame na nové stránky

www.spiritualneumenie.eu

Spevácky zbor Žarnov

 

Na podnet vtedajšieho riaditeľa Základnej školy v Žarnovici Jána Vaneka vznikol v roku 1953 spevácky zbor Žarnov. J. Vanek bol aj jeho prvým dirigentom. Dlhoročnou dirigentkou bola Mgr. Mária Vincencová. 
Od roku 2001 pracoval zbor pod vedením Pavla Šianského z Banskej Bystrice. Počas jeho pôsobenia sa zmenil repertoár a v súčasnosti zbor prezentuje trojhlasné úpravy ľudových a národných piesní, skladby umelé a cirkevné. Pod vedením súčasného dirigenta už v priebehu dvoch rokov nastal výrazný umelecký a kvalitatívny posun zboru, došlo k spestreniu ponúkanej palety zborových piesní a k umeleckému obohateniu jeho života. Výsledkom zmeny a úspešného umeleckého rastu bol vydaný spevník trojhlasných piesní a CD nahraté pri príležitosti 50. výročia vzniku zboru. 
Aj za ďalších 5 rokov sa tento miešaný spevácky zbor, ktorý združuje ľudí rôznych povolaní zanietených pre spevácke zborové umenie, opäť skvalitnil. V Žarnovici nechýba na rôznych oslavách, jubileách, cirkevných sviatkoch a iných kultúrno-spoločenských podujatiach. Za vynikajúce tvorivé výkony, významné výsledky a úspešnú reprezentáciu mesta v oblasti zborového spevu udelilo Mestské zastupiteľstvo v Žarnovici Žarnovu „Výročnú cenu mesta za rok 2008“. Na mimoriadnom-slávnostnom zasadnutí MsZ dňa 1. decembra 2008 za zbor ocenenie prevzali jehobývalé predsedníčky  Božena Matušková,  Dagmar Bocianová a  dirigent Pavel Šianský.

V septembri 2012 prebrala vedenie zboru Mgr.Perla Perpetua Voberová.

Spevácky zbor Žarnov pôsobí pri Oddelení kultúry, mládeže a športu MsÚ Žarnovica a pozýva záujemcov o zborový spev do svojich radov. Zbor nacvičuje každý štvrtok od 17.30 v budove ZŠ Andreja Kmeťa.

 

 

 
Marta Gáborová študovala hru na organe na Konzervatóriu v Košiciach v triede
E.Dzemjanovej, klavírnu hru v triede P.Mátého a M. Hermanovej, hru na čembale
u M. Lenkovej. Štúdium ukončila roku 1995 v odboroch hra na organe a hra na
klavíri s titulom „Najlepšia študentka roka“. V štúdiu organovej hry pokračovala na
VŠMU v Bratislave pod vedeím I.Szabó, J.V. Michalku, doktorandské štúdium zas
u I.Sokola, ktoré ukončila roku 2010 po smrti školiteľa s hľadaním nových možností
profesionálneho rastu.
 
S úspechom sa prezentovala na medzinárodných festivaloch- Kremnický hradný
organ, Organové dni J.Grešáka v Bardejove, festival Bachov rok, pravidelne účinkuje
na festivale Dni kolied kresťanov Slovenska a podobne. Koncertovala v mnohých
mestách na Slovensku, v Českej republike, v Maďarsku, Rumunsku, v Belgicku.
Spolupracuje s telesami: Mladí bratislavskí sólisti, vokálna skupina Sklo, Žilinský
miešaný zbor, Omnia, Cantica Martin, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu,
Štátny komorný orchester Žilina, Kvinterna (CZ), súbor starej hudby Vesna (SK)
a zbor Arcus.
 
Spolupracuje so sólistami: H.Blochová,P.Voberová, D.Karvay, M.Janoušková,
J.Duffek, M. Hanáček, s hercami J.Šimonovičom, M. Majeským, E.Došekovou,
s agentúrou AIA centrum Bratislava, J.Juráš, V.J. Gruska. Jej veľkým úspechom bolo
recitálové vystúpenie na medzinárodnom festivale Koncerty pod Pyramídou 8.2.2009
v priamom prenose z koncertnej siene Slovenského rozhlasu. Pre české vydavateľstvo
Arte vydala CD so svätojakubskými spevmi.
 
Marta Gáborová pôsobí ako pedagóg organovej a klavírnej hry na Konzervatóriu
v Žiline, na Katedre hudby Žilinskej univerzity taktiež ako pedagóg Hry na organ
a obligátneho klávesového nástroja. V roku 2008 založila odbor organovej hry na
ZUŠ L.Árvaya v Žiline, priebežne sa kontaktuje s pedagógmi organovej hry na ZUŠ
a usporadúva Kurzy hry na organ i v spolupráci s farnosťou Žilina – mesto.
 
Jej umelecké aktivity sa týkajú aj znovuobjavenia zabudnutých organov v regiónoch
severného Slovenska. Od roku 2011 je spoluorganizátorkou Pútnického festivalu
v Kremnici a B. Štiavnici, hlavnou organizátorkou Bachovských koncertov pre
evanjelickú cirkev západného dištriktu na Slovensku, sólistkou v Štátnom komornom
orchestri v Žiline a spoluorganizátorkou hudobných aktivít na Radnici mesta Žilina.
Viac informácií na www.skozilina.sk.
Z repertáruS. Marckfelner - Prelúdiá in G, in g, in G, J.P. Sweelinck - Ballo del Granduca, J.P. Sweelinck - Mein junges Leben hate in End, J.S. Bach – Sonata C dur pre flautu a basso continuo BWV 1033 – Andante, Presto – Allegro, Adagio, Menuetto I,II,I., G.F. Händel- Sonata C dur 4 časti, J.S. Bach - choralova predohra "Herzlich tut mich verlangen" ,J.S. Bach - Preludium a fuga e mol BWV 548 - organ, solo
 
 
 
 -----------
 
 
Miroslav Hanáček, narodil  sa vo Zvolene v roku 1985, flautu  študoval na Konzervatóriu v Žiline, neskôr na Akadémii umení v BB a na Akademii muzycznej v Krakowe. Momentálne pôsobí na Konzervatóriu v Žiline. Zúčastnil sa na súťaži slovenských konzervatórií, kde  v roku 2004 získal 3.miesto v 2.kategórií. Bol  účastníkom interpretačných kurzov v triede prof. V. Brunnera, A. Bourka, V. Kunta, C. Lefebvre, C. Cantine, C. Jansa a G. pas van Riet (Telč, Brno, Luxemburg, D.Kubín). Je členom viacerých komorných zoskupení.V súčasnosti učí hru na flaute na Vysokej škole v Žiline. Z repertoáru:  G.Faureho – Fantazia  flauta a klavir, J.S. Bach – Sonata C dur pre flautu a basso continuo BWV 1033 – Andante, Presto – Allegro, Adagio, Menuetto I,II,I.
 
---------------
 
 
 
 
 
Judita Kaššovicová sa narodila 27. januára 1959 v Podbrezovej. Po absolvovaní Gymnázia v Brezne (1974 – 1978) vyštudovala odbor matematika a zemepis na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1978 – 1983). Po štúdiách pôsobila ako učiteľka v stredných a základných školách v Bratislave, po presťahovaní do Šamorína v roku 2003 pracovala v tamojšej základnej škole (2003 – 2005). Súčasne bola v rokoch 1993 – 1994 redaktorkou TVORBY T, spoluzakladateľkou Spoločnosti pre TVORBU T, od roku 1997 do roku 2005 sa popri pedagogickej práci venovala vydavateľskej činnosti (Spoločnosť priateľov poézie – Judita). Od roku 2005 sa venovala vydaniu svojej „šamorínskej trilógie“ (vydavateľstvo Judita) a organizácii vlastných literárno-hudobných podujatí. Je členkou Klubu nezávislých spisovateľov. Žije a tvorí v Šamoríne.
 
--------------------
 
 
 
Hana Blochová
 
Dušan Šujan
 
Martin Jánošík
 
Lenka Neradilová
 
Roland Seibt
 
Spevácky zbor Žarnov
 
 
 
 

 

 

 

TOPlist