Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web
 
3.12.1998
 
 
 
Klára Kundráčová
 
 
Natália Makedonová
 
 
Ktoré náboženské hnutia sú pravé a ktoré nie
 
 
 
 
Elementárne bytosti
 
 
 
Koľkokrát som chcela hovoriť o nej (Natálii Makedonovej), vždy cítim, že je to úplne zbytočné. To je naprosto zbytočné. Viete čo treba asi už mesiac, čo som si uvedomila, že je to zbytočné. Keď už neviem koľko razy, už mesiac som vždy aj prosila aj som hovorila o tej Makedonovej, čo to je takto píše čo to je? Chcela som, ale už som si uvedomila, že to je naprosto zbytočné a už mesiac denne sa modlím, aby Natália Makedonová ešte dostala tú milosť – malinký svetelný lúč.
 
 
 Malá milosť, ktorá ju ešte môže odvrátiť od tej strašnej záležitosti, čo ona vykonala a môže ešte vykonať. A jej čin, keď ona sa neodvráti. V živote duchovný svet jej neodpustí. Viete aká je to hrúza, takže až k slzám som bola dojatá. Ja ju osobne poznám. Prišlo mi strašne ľúto, že človek keď si nedá pozor, tak môže tak strašne seba odsúdiť. Keď ona sa neobráti a neprestane tie nezmysly. To všetko čo píše, to je naprosto nepravda, to je úplný klam. Každá veta, čo píše je klam. Viete koľko krát sme písali, že stavať sa proti riadnemu duchovnému vývoju ľudstva, stavať sa priamo, teda robiť prekážky alebo priamo pôsobiť a prekaziť ten duchovný vývoj – to nebude odpustené. To je hriech proti svätému duchu. Či to poviete po kresťansky takto, že je to hriech proti svätému duchu alebo vedecky tak, že to je proti evolučnému vývoju, postupu ľudstva – to je jedno, či poviete abstraktne inteligentne, či poviete kresťansky, že to nebude odpustené. Pretože nedovolí, aby ten svätý duch pôsobil tak, aby ten vývoj ľudstva išiel tak, ako duchovné svety to vôbec od prazačiatku navrhli a pomáhajú a vždy ten vývoj ide aj správne dopredu. Celý vývoj, aj keď len malé skupinky a na konci siedmeho kultúrneho obdobia okolo tých 7 tisíc, keď budeme už písať 7 tisíc alebo 8 tisíc, bude možno veľmi malý zástup ľudí, ale predsa ten duchovný vývoj ide dopredu. A záleží na tom, ako pôsobili a kto pôsobí práve proti tomu duchovnému vývoju. Takže nie je možné. Pán Cíteny robil veľmi záslužnú prácu, rozpracoval skoro každú vetu, čo ona skomolila, či je to starý zákon alebo nový zákon. Podľa vlastnej ľubovôle alebo podľa východných múdrostí zmenila. Do biblie nedajú sa dať východné múdrosti. Pretože východné múdrosti to sú tisíce a tisíce rokov aj desať tisíc rokov pred Kristom staré. Však poznáte tá východná múdrosť Bhagavatgíta – to bolo tie ázijské mysterijné centrá, kde skutočne ešte Kristova sila cez Ježiša Nazarestkého nepôsobila – Adam Kadmon – viete už.
 
 
 
Kto čítal od Ježiša ku Kristovi, tak vie, kto je Adam Kadmon. To je pravzor ľudstva, ktorý neskôr ako Ježiš Nazaretský zostupuje. Ale z tých duchovných oblastí, veľmi starých východných múdrostí – trebárs aj 10 tisíc rokov. Teda počítajúc od mystéria Golgoty pred našim letopočtom. Áno pôsobila tam východná múdrosť a platila vtedy. Priamo duchovné Kristove sily cez Adama Kadmona , ktorý ako Náthanská duša neskôr sa vtelí ako Ježiš Nazaretský. Ale v tých duchovných oblastiach, priamo tam pôsobí z neba. To sú tie veľmi krásne východné múdrosti. Prečo to bolo potrebné? Tak ľudstvo bolo treba viesť. Nielen od Mystéria Golgoty treba viesť ľudí, že vedy zostúpi Kristus a dá nám všetku milosť a múdrosť a tak ďalej. A nechá tu celé duchovné svetlo vzkriesenia. Aj predtým bolo treba v duchovných oblastiach ľudstvo bolo vedené. Po Kristovi neplatí tá východná múdrosť. Keď už zostúpi priamo a sa vtelí do fyzického tela, aby posvätil celé ľudstvo. Už nie je možné vrátiť sa k východnému, to je tak logické. A prečo sa to nedá pochopiť? A ona je pod vplyvom tej úžasnej východnej múdrosti ešte stále. A čo je najhoršie to pomieša potom so starým zákonom aj s novým zákonom. No prečo, lebo v tej kalnej vode sa dá veľmi dobre loviť však. Ten ahriman, tie ahrimanské vplyvy môžu zviesť tých ľudí viac, keď sa v tom naprosto už nevyznajú. Pretože to nie je už východná múdrosť. Keď som ju spoznala pred štyrmi rokmi, tak vtedy bola ešte úplne pod východnej múdrosti, úplne pod vplyvom a teraz zase začala, že pomiešala to s kresťanstvom. Použije starý zákon a nový zákon a zmieša to, úplne to zmieša. Vtedy som si uvedomila, že to je tak strašne pokazené, ale tak pokazené. Čo by som ja jej mohla povedať , však tie luciferské a ahrimanské a asurické bytosti – tie bytosti prekážky, ktoré ako v tých vývojových metamorfózach zeme v predošlých stavoch zaostali.
 
 
 To sú tí padlí anjeli v kresťanskej reči. Tak to sú mohutné hierarchické bytosti a oni vedú ľudí, kto sa nechá, kto si nedá pozor. Kto nejde skutočne s tou kresťanskou líniou a neprijíma tie Kristove sily , kde skutočne je tá záštita a človek je uchránený proti tým mocnostiam. Vždy upozorňujem už tretí rok, že akonáhle poukážete na tie luciferské a ahrimanské a asurické bytosti zaostalé. Poukážete na to, že áno chceli by aby som ja písala tak, aby som ja vydávala také knihy. Človek je ostražitý a nedá sa pod vplyv týchto duchovných bytostí prekážok. Tak človeka zanechajú, to je úžasná zbraň. Stačí len poukázať na to, že to sú ahrimanské alebo luciferské myšlienky a ja sa nenechám, lebo ja mám ten kresťanský impulz. Tá záchrana Kristova ten Kristov impulz, Kristova sila cez toho Michaela, ktorý ako priamo dáva človeku tú silu, aby sme sa mohli dostať k tým svetovým myšlienkam, k tým svetovým imagináciám, aby sme sa mohli k tomu úplne oddať.
 
 
 
 
A vtedy nepôsobia. To je taký duchovný zákon – vtedy už nemôžu tieto duchovné mocnosti pôsobiť, ale ako človek si to neuvedomuje. Ona sa nechala stále pod vplyvom múdrosti, kde nie sú priame Kristove impulzy, priame Kristove sily v tej východnej múdrosti. To boli tie východné múdrosti ako len ako zhora vedené priamo duchovné bytosti viedli človeka, lebo človek ešte nemá tú dušu vedomú. Od Zdenka Váňu tam máte tie Michaelské imaginácie – tam sú tie tri obdobia pred Kristom veľmi jasne napísané. Vtedy priamo ešte duchovné bytosti viedli, to bolo niečo iné, ale teraz už máme úlohu byť slobodným v našom vyššom ja – slobodne sa rozhodovať. Takže chcem pokračovať v mojej prednáške, tak tu hovorím takéto strašné veci. Stále opakujem, že si musíme uvedomiť tú trojnosť v makrokozmickom pôsobení. Tú trojnosť  duchovných bytostí, čo tam máte už napísané 3x3 = 9 hierarchických radov a tri Logosy – Otec, Syn a Duch – to pôsobenie. Starý Saturn, staré Slnko, starý Mesiac - tá trojnosť ako pôsobila v nás v tých najrôznejších spôsoboch. Už tretí rok, už sme skoro všetko prebrali.
 
 
Veľmi veľa vecí sme prebrali. Čo je to trojnosť - a teraz sme v tom úžasnom záveze teraz tu v tom zemskom bytí. A zase pokračuje tá trojnosť na vyššom stupni. Ja som vám predviedla celú zvieraciu ríšu, rastlinnú ríšu a môžeme povedať teraz tak aj ríšu človeka. Každý jednotlivý človek je ako druh. Prečo, lebo má to vyššie ja – mysliaci, cítiaci a vôľový človek a nesie v sebe tú trojnosť. A to chcem hovoriť, aby ste si veľmi dobre uvedomili. Stále opakujem a hovorím veľmi si musíme tú trojnosť uvedomiť. To v nadprirodzenom svete – teda nebesá a trojnosť v nás a trojnosť aj v tom hmotnom bytí – tú fyzickú podstatu zeme aj éterickú aj astrálnu. Čo až k mesiacu. Či už berieme trojnosť mikrokozmu, našej zeme , trojnosť v ľudstve - teda človek ako fyzické telo, éterické a astrálne. A v súvislosti s tými vývojovými stavmi – zakaždým o ničom inom nehovorím, len o trojnosti. A Otec, Syn a Svätý duch – tá trojnosť pôsobila vždy aj bude pôsobiť. A ona tu postaví niečo, pomieša, neviem podľa akého autora, myslím, že podľa určitého autora, teraz ho nemusím menovať, že svätý duch to je druhý syn Boha Otca. Prosím Vás pekne, určite ako ste ako kresťania, nie sú tu Židia, mohli by byť. Nie sú, myslím, že nie sú, ani Mohamedáni nie sú tu. Či ste pokrstení alebo nepokrstení – tí, ktorí ste tu a počúvate túto kresťanskú antropozofickú filozofiu. Tak tuto cítite niečo také, také nepríjemné – však okamžite. Kristus je ako prvý syn Boha Otca a svätý Duch je ako druhý syn Boha Otca. Prosím Vás – viete to môže jedine len Ahriman, ktorý ako tie mocnosti, prekážky, to sú duchovia mocnosti, prekážky - postavil to tam, a keď si človek nedá pozor, tak môže niečo takéto napísať, že pomieša od rôznych autorov. Ja tuším, že kto to takto rozoberal - to je neudržateľný stav, to je úplne neudržateľný stav.Pretože veľa krát som vám povedala, že existuje ten prazáklad jedného Boha Otca – ten prazáklad spravodlivosti, večnosti - toho večného dobra, večnej krásy a večnej múdrosti – ten prazáklad. Z tej oblasti Kristus ako syn Boha Otca a po vzkriesení Kristus vysiela svoju silu, Otcovu silu cez seba. A to sú tie udalosti svätodušné, keď pôsobenie svätého Ducha priamo vysiela pre ľudstvo. Najprv pre apoštolov, potom ďalej oddelí sa - človeka napĺňa so svojim vyšším ja Duchom svätým. Pochopíte celý ten postup – tu sa nedá niečo vymyslieť takéto, že Duch svätý bol druhý syn Boha Otca – toho prazákladu. Chápete to úplne tak rozvŕtajú tieto mocnosti a niečo tak strašné chcú implantovať. To je neudržateľný stav. A ešte väčšmi neudržateľný stav. Lebo ona je teda už úplne omámená. Takže ten svätý Duch – ten Emanuel – teraz sa jej narodí, bez gravidity, bez všetkého. Chápete toto, to je nezmysel, strašné niečo. Prosím kto čítal od Marie Waltorty - tú pannu, tú čistú Máriu, spomeňte si ako ona mala ako služobnica Boha – tú úžasnú skromnosť, ako ona bola s božským svetom zviazaná.
 
 
Nič takéto nehorázne nevymyslela. Ako skutočne ako skromná služobnica sa odovzdala a prijala božskú vôľu. Tá Natália sa postaví sa úplne tam hore k tomu prapôvodu úplne ako panna, úplne obraz toho všetkého. To je niečo tak nechutné, tak niečo nemožné. A takže jej sa narodí svätý duch. Prosím Vás, myslíte, že duchovné bytosti cez milióny a miliardy rokov od Saturnu, duchovne sa vyvíjal človek aj celý vesmír až k dnešnému vývoju zeme. Myslíte, že sa to dá zmeniť. To sa nedá zmeniť, to treba prijať tak, ako ten svet pôsobí. Nie že niekto sa dostane pod vplyv ahrimanských a luciferských mocností. Teraz vymyslí takéto nehoráznosti. Pochopíte, že preto sa nemôžem, aj keď ju aj poznám. Modlím sa, aby ešte nebola normálne zatratená, že sa nedostane potom do Jupiterského vývoja, kde človek už stratí to fyzické telo a ďalšia metamorfóza zeme, že zem stratí tú hmotnosť a že už ako slnečná planéte – nie slnko – slnečná planéte. A títo, čo sa neobrátia, ale takto nehorázne rozvŕtajú celý vývoj. To nebude byť odpustené. Takže človek môže nad ňou skutočne len zaplakať. Lebo takto niečo strašné, čo tu v týchto knihách je. To keď sa ona nezmení, tak bude zatratená. Nemôže postupovať do toho normálneho vývoja. A keď sa modlíme, aby ešte mohla dostať nejaký taký ten svetelný lúč, ktorý ešte ju môže obrátiť – to môže byť choroba, to môže byť strašné udalosti trebárs v rodine. Viete, že koľkokrát človek prežije úžasné smutné udalosti v živote. Či už vlastná choroba alebo choroba niekoho blízkeho. A vtedy aj ten najhorší človek si kľakne. A stane sa skromným a to je vtedy tá úžasná milosť, keď človek dostane takéto údery. Či už v rodine alebo vo svojej vlastnej bytosti nejaké choroby. V tomto prípade je to úžasná milosť. Lebo vtedy v tej skromnosti, v tej oddanosti príde ten svetelný lúč a uvidí seba ako v zrkadle. Bude to možné jedine len vtedy, že sa to nejako stane a uvidí čo urobila. A ešte niečo hovorím. Každý zázrak trvá len tri dni. Za pár mesiacov to je už zapadnuté. Prídu iné myšlienky, už nikto si ani nespomenie. Myslíte si, že nejaké časopisy budú chovať veľmi aké úžasné veci boli napísané. Každý zázrak trvá len tri dni. To nie je len také porekadlo, ale to je skutočne pravda. Vždy prídu nové a nové udalosti. To čo ona tam naškrabe a tam napíše, to ten celý duchovný vývoj nemôže prijať. Také skutočne len také omrvinky, to tomu mohutnému makrokozmu to neuškodí. Uškodí, ale nie je to trvalé. Tu len treba ľutovať tú bytosť, lebo je veľmi inteligentná a ešte k tomu zasvätená. Ona aj vníma veci, vníma aj predošlé životy. Viete si predstaviť, keby sa riadne mohla vyvíjať ako by mohla vstúpiť na tú priamu cestu poznávania. A týmto pádom, keď ona si zvolila inú cestu, môže seba zničiť. Ja by som bola strašne rada – som vám minule hovorila dva dni v antropozofickej spoločnosti - a prednáša ten najväčší ezoterik žijúci v antropozofickom svete. Príde sem v januári. Hovoril Vám doktor Šašinka? Dostali odpoveď od Prokofjeva? Neviete o tom? Dobre. Však ešte nie je január. Tak som len tak v prestávkach sa spýtala antropozofov, či počuli o rôznych posolstvách a všetko možné. Tak sa dívali na mňa – nie je to dôstojné ale že žiadne takéto posolstvá neprídu a Natália Makedonová absolútne nič. Oni o tom jakživ nepočuli. Chápete to je len taký miestny vred. To sa odstráni a potom nič vo vývoji nič ďalej neurobí. To jedine môže byť len prelud jej. Takže veľmi sa môžeme - nie že to nie je nedôstojné – to človek vie o čo sa jedná. Ešte raz poviem, už nechcem sa k tým veciam vrátiť, lebo nabudúce a ešte nabudúce - ešte máme dva krát pred sviatkami, budeme už prežívať vianočnú imagináciu. Keď máte od Ježiša ku Kristovi – tú knihu. Stačí od polovičky keď preberiete, tie posledné fázy, potom zopakujeme tu spoločne. V každej knihe, čo bude patrične k tomu. Takže dva krát už by som chcela urobiť imagináciu vianočnú imagináciu. Tak teraz budem sa snažiť úplne skončiť v skrátenej forme túto knihu. Teda celý ten cyklus prednášok, ktoré ako Človek a vesmírne slovo – sa volá tá kniha. Som presvedčená, že za také tri roky to vyjde či už v češtine alebo slovenčine. Ale už môžeme prijať s takou láskou, s takou porozumením, keď sme to už prešli imaginačne tú knihu. Inak by ste odložili tú knihu, tá je tak ťažká. Či je to cirkevná organizácia, vždy si je treba uvedomiť tú pravosť. Či to skutočne patrí do toho antropozofického hnutia alebo nepatrí. Sekty okamžite zbadáte, že v nich nie je trojnosť. Sekty vôbec odoprú to pôsobenie svätého ducha. Teda neuznajú trojnosť. Tak sú mimo. Každú sektu hneď presvietite, ak oni sa začnú takto priamo triasť. Stačí hovoriť o duchu svätom a také oči budú mať a ten strach príde na nich. Skutočne prežijú to. Môžete si to skúsiť, ja už som pár krát skúsila. Pretože v podvedomí musí človek nosiť tú trojnosť. Boli sme na Saturne, boli sme v tom ďalšom vývoji, v ďalšej metamorfóze zeme a teraz tu v tejto metamorfóze. Planéta – naša zem. Boli sme tam, áno v podvedomí nesieme v sebe tú trojnosť a teraz teda sekta - teda aj Jehovisti. Nie cirkev – úplne sa trasú, keď hovoríte o tej trojnosti. Pretože oni cítia v podvedomí, že oni sa prehrešili a to je pre nich strašné. Nechcú to uznať, nechcú o tom ani hovoriť, lebo cíti v podvedomí, že ide nesprávne. Hovorím boli sme všade od všetkých vývojoch stupňov od Saturnu. Všetko v podvedomí nosíme. A teraz, teraz v sekte začínať niečo iné hovoriť. Tak to ten múdry duch v človeku si uvedomuje a teraz chce to nejako zakryť a hrozne sa cítia, keď začnete hovoriť o svätom Duchu. Tak okamžite viete, že je to sekta. Tak to máme trojnosť – t.j. pôsobenia svätého ducha neprijíma. A cirkvi – existujú tie základné cirkvi toho Petra  - kde Kristus skutočne hovorí Peter ty si skala – na nej postavím svoju cirkev. To je ten začiatok a z toho vychádzajú všetky tie základné cirkevné organizácie – katolícke, evanjelické, pravoslávne, gréckokatolícke cirkvi. A všade tie cirkevné organizácie, kde prijímajú a vnímajú tú trojnosť a nevychádzajú – to je dôležité, že nevychádzajú len z určitého bodu starého zákona. Teraz v Amerike sa zriaďuje veľmi veľa cirkví a cirkevných organizácií – úplne prijaté. Nie sú to sekty, sú to kresťanské cirkvi, ale nevychádzajú z tohto základu – ako Kristus ako náuku položil pre apoštolov – teda kázal im tú kresťanskú náuku. Tie cirkvi nevychádzajú z Nového zákona – alebo neprijímajú aj starý aj nový zákon. Vychádzajú zo starého zákona. Určitý bod proroctva – to hneď zbadáte, že tam nie je ten Kristom stanovený ten Petrov základ. To len preto hovorím, aby ste sa vedeli orientovať. Michael nám káže, aby sme každú cirkev niesli a vážili si ju. Je sloboda náboženstva. Uznať každé náboženstvo. Je sloboda náboženstva. Ľudia musia niesť seba k Bohu vlastnou cestou. Ale keď predsa len chcete vedieť – kde je ten pravý základ. Tak tam musí byť ten pravý základ, čo Kristus vložil a od Krista počína ten nový zákon. Teda nemôžu tie cirkvi, ktoré sa teraz zakladajú, neviem koľko ich je, vychádzajú zo Starého zákona. Nemôže byť stanovené, Kristus nestavil na základe starého zákona. To boli prípravné cesty. Tamtých Židov bolo treba cez ten Starý zákon pripraviť. Tá Kristova náuka, tá Petrova cirkev sa stavia na Novom zákone na štyroch evangelistoch. Kristus určitým apoštolom priamo dal imaginačné, inšpiračné a intuitívne zasvätenie. To je v tom novom zákone zakódované. To imaginatívne, inšpiratívne a intuitívne zasvätenie nenájdete v Starom zákone. Prečo? Lebo ľudstvo môže, dostalo tú duchovnú substanciu len cez Krista. Bez neho nemôžeme do ľudského organizmu dostať do ľudského organizmu tú schopnosť imaginácie, inšpirácie a intuície. Predtým ľudstvo nemohlo. Pochopíte teraz, že preto nie je možné vychádzať zo Starého zákona. To je prípravná, krásna prípravná cesta. Tie vlastnosti, ktoré ľudstvo musí mať, tie schopnosti - to musel Boh priamo zostúpiť a priamo sa vteliť do ľudského organizmu, aby tie duchovné substancie, tie duchovné vlastnosti a schopnosti boli sa mohli uchytiť – by som povedala ako duchovne geneticky, aby mohli byť v ľudskom organizme. A tu je jeden veľmi dôležitý zákon duchovného sveta. Ak v ľudstve, vo vývoji ľudstva má byť prinesená nová vlastnosť, schopnosť – to je možné len tak, že duchovná bytosť zostúpi a priamo vloží do ľudského organizmu. Len tak môže byť táto schopnosť prijatá. Teda musel Kristus Boh priamo zostúpiť do ľudského organizmu, aby tie schopnosti imaginácie, inšpirácie a intuície – tie schopnosti zasvätenia, aby mohli byť tu prijaté v ľudskom organizme. Aby to človek. Musel, lebo priamo do ľudského organizmu, teda Ježiša nazaretského – priamo implantovať. To som Vám už prebrala, keď tie tri pokušenia, keď Kristus po Jordáne zostúpi na Ježiša Nazaretského a potom ide do púšte 40 dní a tam sú tie tri pokušenia.
 
 
Vtedy, keď Kristus premôže – Boh v tom tele, biologickom tele, premôže tieto tri pokušenia a implantuje vtedy do človeka tú schopnosť, aby človek v budúcnosti mohol vyvíjať tú schopnosť cez imagináciu, inšpiráciu a intuíciu. Tú schopnosť v starom zákone nenájdete. V Starom zákone Božský svet priamo pôsobil na tých prorokov. Bohovia priamo v takom polosnivom, teda tom mesačnom, inštinktívnom astrálnom zasvätení. Priamo božský svet, Bohovia hovoria priamo pre tých prorokov. Preto sú neomylní. Tie proroctvá sú neomylné. Pretože oni nevymýšľajú knihu „Proroctvá“. To bolo priame pôsobenie Božských svetov. Priamo - to bolo vtedy. Ale aby človek mohol byť, nielen počúvať Božské bytosti – to nie je vývoj. Ako by sme mohli vyvinúť to vyššie Ja. Človek sa musel stať slobodným v svojom vyššom Ja pôsobením Krista, keď už zostúpi do toho ľudského tela Ježiša Nazaretského a prináša a implantuje tieto schopnosti. Pochopíte teraz, keď tie kresťanské cirkvi – aj keď majú úžasne krásne ciele a uznávame ich ako – musí byť náboženská sloboda. Áno uznávame ich, ale hneď budete vidieť, ak základné kamene vychádzajú len zo Starého zákona. Áno čítajú Nový zákon aj pôsobia aj hovoria o tom, ale ich základ, keď sa stanoví nejaká cirkev a vychádzajú zo Starého zákona, tak to nie je tá náuka Kristova. Pretože to musí vychádzať z Nového zákona, musí vychádzať z tých nových zákonov. Ešte som sa nedostala k mojej prednáške, ale chcela som, aby ste vedeli, že to sú sekty, čo neuznávajú svätého ducha. To sú sekty a to nebude odpustené. Vždy, na každej prednáške to hovorím aj budem  hovoriť. Nepôsobiť a nenechať, aby svätý duch pôsobil v človeku, neotvárať sa aby mal svätý Duch možnosť pôsobiť, spolupôsobiť. Teda stavať prekážky tomu svätému Duchu – to nebude odpustené. Takže tie sekty to je veľmi veľký omyl. Už budete vedieť a tie nové zakladané cirkevné organizácie, ktoré vychádzajú ako základ zo Starého zákona, tak to nie sú tiež tie pravé uznané. Áno uznáme ich a nehovoríme, že nemajú platnosť a nesnažia sa dostať k Bohu, ale tam to nie je ten pravý základ. Petrova cirkev to je tá skala, to je tá noha. Viete, že na nohu pôsobia ešte tá tiaž zeme, to ešte má to uzemnenie, so všetkými dogmami – ešte je to pri zemi. Ešte nehovorím, že prízemné je zlé. Ale ešte nedokáže tú imagináciu, ešte je len tu v tejto sfére ako noha ako skala – tá Petrova cirkev. Teraz od Michaela od 1879, kde Michael archanjel skutočne sa stáva duchom doby pre celý svet, pre každého človeka duchom doby.
 
 
Odvtedy už začína pôsobiť Janova cirkev. Viete, že medzi tými štyrmi evangelistami je Ján najvyšší, pretože Ján mal už intuitívne zasvätenie. Tí ostatní to sú ako imaginatívne a inšpiratívne. Ale Jánove evangelium to je už to najvyššie. Teda Michael prináša nám tie impulzy, že ľudstvo sa musí dostať na to vyššie. Nad základom tej Petrovej cirkvi musí tá Jánova cirkev vyrásť – to je tá hlava , to vyššie Ja. Teda Peter je ako noha – áno pevne Ty si skala a so všetkými dogmami atď. – pokiaľ to bude možné bude ako skala pôsobiť aj dodnes. Ale Kristus dal to, tá náuka je tam pravá – aj keď ešte nedokážu to imaginatívne, inšpiratívne zasvätenie nedokážu ešte vnímať. Antropozofia je už vedená z Jánovho evanjelia – to je tá hlava, to vyššie v človeku, to vyššie Ja. To je tá hlava, ale vyrástli nad Petrovou cirkvou. To neznamená, že treba teraz likvidovať Petrovu cirkev, ale už treba vyššie vychádzať k hlave. A k tomu vedie človeka Ján k tomu intuitívnemu, veľmi vysokému zasväteniu. Tak len ako toľko, že Michael žiada od nás ten prvý impulz, že každý človek má to vyššie ja, tú duchovnú substanciu, to Božské v sebe - či s tým pracuje alebo nepracuje. Je len ako duchovnú substanciu alebo už imaginatívne, inšpiratívne intuitívne pracuje s tým vyšším Ja. Každý človek má to svoje vyššie Ja. Druhý impulz, čo musíme dodržať to je, že je náboženská sloboda. Tu nikdy človek nesmie nanášať na toho druhého – prečo si v tejto cirkvi a prečo si vôbec v cirkvi a prečo nie si v cirkvi. Toto je sloboda toho človeka ako nachádza svojim vyšším ja to božstvo. To je ako to nové Michaelské zasvätenie. Tá úplne slobodná cesta smerom hore. Že sú tu cirkvi, alebo organizácie, ktoré pomáhajú. Každý môže tam ísť, kde mu to vyhovuje – čo mu vyhovuje ktorý prostriedok ako pôsobí. To musí byť úplne sloboda - ako vôľa toho človeka. A tretí impulz Michaelský – musíme si uvedomiť to pôsobenie svätého ducha a musíme sa otvoriť pôsobeniu Svätému toho Ducha. Svätý duch chce cez nás – to sú nie duchovné svetlá, že vysielajú svoje duchovné impulzy a teraz ľudstvo sa dostane na vyšší vývoj. Nie – to my sami musíme prebrať, to pôsobenia toho univerzálneho Boha, ten univerzálny Duch, ten vesmírny Duch – to je ten tretí Logos – čo vo všetko pôsobí, vo všetkom je a my si to musíme uvedomiť. Za prvé si uvedomiť a za druhé sa otvoriť, aby cez nás mohol pôsobiť. Takže tieto tri impulzy – prosím Vás – táto duchovná veda – antropozoficky orientovaná - to je cesta, kde Michael pôsobí tak, že dáva nám silu. Kto vedie seba, tak toho vedie aj Michael. My musíme seba viesť, aby ten Michael nás viedol a potom my dostaneme také silné duchovné sily – budeme môcť sa vyvíjať ďalej. Tým pádom by som skončila, že vždy budeme vedieť, že čo je sekta, čo je tá Petrova cirkev a čo je to vyššie zasvätenie. Vždy budete už ako doma a budete vedieť na čom ste. A pritom všetkom si môžete uvedomiť tie tri Michaelské impulzy. Teraz skončím a pokračujem tam, kde som prestala. V tých predošlých prednáškach už sme veľmi veľa prebrali z toho života a pôsobenia a podstatu tých elementárnych bytostí. Teraz by som chcela len tak zhrnúť, aby som mohla tuto trošku ako k takej antropozofickej medicínesa dostať – ako v nás pôsobia tieto – ako nerastná ríša – ako pôsobia rastliny, rastlinná ríša, zvieratá – keď napríklad jeme mäso. K tomu by som ešte sa chcela dnes dostať, aby som mohla skončiť.
 
Ale ešte také malé opakovanie. Viete už tri roky preberáme tú tajnú vedu – stále tie predošlé stavy. Viete, že duchovné bytosti – všetkých 9 na začiatku vstúpili do stvorenia a stvorili tú celú našu slnečnú sústavu a súčasne aj nás ľudstvo a pri tom všetkom sa oddelili rastlinný svet a zvierací svet. Toto všetko sme už prebrali. Ale je mimoriadne dôležité si uvedomiť, že všade sme v tom vývoji my ľudia prítomní. Vo všetkých týchto stavoch predošlých a v podvedomí my to nesieme v sebe. Preto, keď študujete antropozofiu, niekedy vám je všetko také jasné. A však ja to poznám, mne je to jasné. Samozrejme, že je jasné, pretože sme tam všade boli. Cez miliardy rokov, všade v tom vývoji sme boli a nesieme to v sebe všetko celý ten vývoj. My si to len nevieme uvedomiť. A čo robí táto antropozoficky orientovaná veda? Toto z toho podvedomia vynáša na denné svetlo a preto do toho vedomia do duše vedomej a my si to uvedomujeme. Ináč nie je vývoj ďalší možný bez uvedomenia týchto procesov, bez duše vedomej. A duchovné bytosti pôsobili v nás – tie vysoké hierarchie – až deväť stupňov – pôsobili v nás vždy a pôsobia aj ďalej. Vždy budú pôsobiť aj v tých ďalších vývojových stavoch. Venuša, Jupiter, Vulkán a teraz všade tie elementárne bytosti – poznáme ako živel nerastný, vzdušný, vodný a tepelný živel. To si treba uvedomiť, to sú práve tie tri stavy predošlé. A teraz štvrtý stav tu v tejto metamorfóze zeme. Tie bytosti elementárne vždy pôsobili aj budú pôsobiť a cez tie elementárne bytosti my sa dostávame do spojenia s vyššími hierarchickými bytosťami. Teda trošku si uvedomte si, nie abstraktne ale tak imaginačne. My už tri roky preberáme tie duchovné myšlienky a súčasne tie duchovné myšlienky to sú už imaginácie, to sú už svetové imaginácie. To nie je len tak – to je veľmi dôležitá vec. Prečo, Pretože to nie je abstrakcia. My preberáme duchovný dej, pôsobenie tých vyšších hierarchií. Takže pomaličky sa už dostávame do imaginatívneho zasvätenia. Keď ja vám tu prednášam, tak ja vám vôbec už nie abstraktné neprednášam. Tam to nie je ani jedna veta, čo by ste našli vo vonkajšej vede, prírodnej vede alebo v medicíne alebo v pedagogike. Ja žiadnu túto vetu, ale ako Steiner čo píše, lebo ako ja prednášam Steinera. A nenájdete nikde v týchto Steinerových knihách, či je to Poznávanie vyšších svetov, Tajná veda, Teozofia – nikde nenájdete tie intelektuálne vety, to čo nájdete vo vonkajšej vede. Teda čo to je? To sú myšlienky z duchovného sveta, to je duchovné pôsobenie, to je život. To je žitie vonku, priamo, keď čítate tie Steinerove výroky – pomocou týchto viet my žijeme vonku v duchovnom svete. Aj keď je to úplne logické. A prečo sa nám to zdá byť také logické, že ani sa nám nezdá, že je to zasvätenie. Prečo? Pretože, ten náš svet je odzrkadlenie toho makrokozmického sveta. Takže nám je to tak jasné, že úplne sa to všetko podobá tomu, čo tu je v tomto svete. Musí sa to podobať, lebo ten náš mikrokozmický svet, vôbec ten človek - to je odzrkadlenie, to je obraz toho makrokozmu. Všetko čo tam je to je už imaginácia – to je obraz toho duchovného sveta. Keď študujeme, tak to neštudujeme abstraktnú vonkajšiu vedu a keď nečítame len takto, že no toto som už prečítala. Keď to prečítam tak, že v tom žijem. Skutočne za každou vetou pomaly a nechám sa viesť až úplne von do toho duchovného sveta, tak to je už imaginácia. My sme už v tom imaginatívnom zasvätení. Ani nevieme – tí ktorí už tretí rok veľmi intenzívne chodia na prednášky. Tí, ktorí už prebrali tie základné knihy – tí sú už priamo v tom imaginatívnom zasvätení. To už majú imaginačne ten celý vesmírny svet. To je ako kópia v tých knihách je úplne kópia toho, čo sa odohrávalo pri stvorení a sa odohráva tak, že pôsobia tie duchovné bytosti v nás. Takže to ráčte prosím vás tie hlavne základné knihy, každú knihu, čo Steiner predložil - to nie je jeho fantázia. Nemám čas pre tých nových to rozložiť, kto je Steiner a prečo má takú úlohu. Až keď niekedy prídete na konzultáciu tí noví, tak potom môžeme o tom porozprávať. Steiner nevymyslel tú filozofiu – on len má imaginačné, inšpiratívne a intuitívne zasvätenie. On vníma úplne až tie najvyššie duchovné bytosti, vníma ten celý duchovný svet. Takto môže nám to nikto iný vyložiť. Úplne zdajú sa nám tie zákony duchovného sveta úplne logickými – pretože Steiner takto hovorí – ten duch Svätý je ešte reálnejší než ten náš svet. My tuto v tomto našom svete toho veľmi veľa pokazíme, nevnímame, nepochopíme to pôsobenie. Duchovný svet to je najväčšia realita a tam sa to nikdy nemôže zmeniť. Nikdy nemôže zmeniť. Tieto prazákony zostávajú, tá večná spravodlivosť, večné dobro, tie večné zákony, tá večná múdrosť sa nikdy nemôže zmeniť. Tam je teda väčšia reality a istota a spravodlivosť ako v tomto našom svete. Teraz si uvedomme, že to celé pôsobenie tých duchovných bytostí ako pôsobili prijmeme takto. Alebo sa dívame na tieto elementárne bytosti – sú len ako éterická životná sila. Teda majú len éterické telo, nie sú zaťažení fyzickou hmotou. Tým pádom sú vo výhode, pretože nás tá fyzická hmota úplne pridrží a zaťaží nás a nemôžeme stúpať do vyšších duchovných svetov. A tie elementárne bytosti majú tú výhodu, že majú len to éterické životné telo. Môžu prijať pôsobenie tých najvyšších hierarchií. Úplne ako pôsobenie tých najvyšších hierarchií – tróni, cherubíni, serafovia. A zase pôsobenie tých najvyšších hierarchií môžu tie zákonitosti priniesť úplne až k nám do človeka, do zvierat, do rastlinnej ríše. Teda sú akoby konečným procesom pôsobenia tých duchovných bytostí, tých najvyšších – vôbec všetkých deväť. Takže konečným procesom – sprostredkujú a prakticky čo urobili na starom Saturne, na starom Slnku , na starom Mesiaci – ten konečný proces nesú tie éterické bytosti. To je ten posledný proces. Chápete. Duchovné bytosti, tie najvyššie urobili to stvorenie všetko. Tie éterické bytosti ten posledný proces dokončujú, udržujú a sprostredkujú v nás. Našu tú viditeľnú prírodu sprostredkujú s neviditeľnou prírodou, teda s tým nadprirodzeným svetom a sú preto mimoriadne dôležité. Minule sme prebrali všetko, prebrali sme gnómov, prebrali sme undiny ako rusalky a sylfy a elementárne bytosti ohňa alebo tepla.
 
 
Starého mesiaca tú štruktúru starého mesiaca vo forme kríža, ako som minule nakreslila. Ako prazáklad toho horstva v Amerike. Čo keby sme smerom dole horstvo videli bez vody, aj pod vodou to ešte existuje. To by bol ako hlavný kríž, hlavná časť. A teraz Alpy a Karpaty a ešte aj ďalej teda smer ako od západu k východu vo forme kríža. Túto múdrosť, tento prazáklad, to preniesli gnómy starého mesiaca (éterické sily), preniesli do toho základu dnešného. Teda vytvorili základ planéty našej zeme.A takisto strážia mesiac, pretože mesiac pred ukončením sveta ešte sa zrazí, teda vráti sa do zeme. To nebude jemné pristátie, to bude priama katastrofa. To nebude to jemné pristavenie mesiaca na Zem, to bude určitá katastrofa, tak ako vychádzal mesiac vychádzal teraz, musí sa vrátiť. Vtedy budú mať potom gnómy tiež veľkú úlohu. Prečo, lebo oni budú musieť tú pevnú hmotu celú previesť na tekutý stav. Budú mať úžasnú úlohu. Pochopíte, že tie elementárne bytosti, tie všetky metamorfózy zeme stále majú veľmi veľkú úlohu a v budúcnosti budú mať veľkú úlohu? To je, možno tu niekto hovorí, že ako to môžu pevný stav preniesť na Jupiter, keď tam nebude pevný stav. Čo sú to gnómy? Éterické sily. Prenesú to v éterickej forme, v éterickej línii, v éterickom žiarení tú hmotu na Jupiter. Tvoria v budúcnosti základ tí gnómy. Gnómy na zemi, prenášajú do človeka tie sily zeme. Pôsobia aj v údoch človeka. Že človek sa pohybuje v nohách, pohybuje sa rukami. To pochádza, pôsobí od gnómov. Gnómy sprostredkujú tieto pohyby pre človeka. Gnómy pôsobia tak pri koreňoch rastlín, že vyrážajú rastlinku z tých koreňov. To je ich sila éterická, že vyrážajú z koreňom.
 
 
Ďalej potom vytvárajú (rastlinu) undiny – to sú tie rusalky, vzdušné elementy – čisto éterické. Ďalej pôsobia tak, na tú stonku a ešte listy a tam vytvárajú. To sú ako chemici, vytvárajú z rôznych látok - tá stredná časť, čo potrebujú, najrôznejšie anorganické látky, to rozpúšťajú, zase zložia spolu podľa potreby tej rastliny, Zo vzduchu, z vody, pôsobia tak tie undiny a to sú ako chemici. Teraz ďalej sylfy, to sú ako tie slnečné, svetelné elementárne bytosti. Tie čo undiny dali tie látky do tej strednej časti rastliny, teraz pôsobia tak. Viete čo sú to sylfy – to sú tie sily svetelné vzdušné. Teraz vytvárajú tú pravú podstatu tej rastliny, tú formu, akú rastlina má mať tú formu – listy , stonky atď. Aj ďalej ešte aj kvetnú časť. A teraz tepelné alebo elementárne bytosti ohňa alebo tepla – zhora priamo z duchovných oblastí, priamo z nich, z toho duchovného ohňa, to duchovné pôsobenie, tú duchovnosť prinášajú priamo do kvetov, obaľujú. Do vnútra astralita sa dostane do kvetov, vtedy je to jedovatá rastlina. Teda tieto určité pôsobenia, určitý duchovia ohňa pôsobia tak, že vytvoria tú jedovatú rastlinu a určité duchovia ohňa, teda tepelné éterické bytosti pôsobia tak, že len žiaria na ten kvet tú duchovnosť, tú astralitu. Chápete tam je možnosť, že sa vytvárajú len ako riadne rastliny a vytvárajú sa rastliny jedovaté. Teraz gnómy... to tuto sú aj vodné elementárne bytosti vzduchu, svetla, alebo pôsobenie ohnivých elementárnych bytostí tepla - prežívajú to duchovné svetlo, to priame pôsobenie slnečné a gnómy chudáci, tí sú len v zemi , nemôžu mať tú radosť a preto sa skoro najviac prežívajú.
 
 
Prečo? To celé pôsobenie tých od najvyšších od serafov, cherubínov, tróni tí najvyšší - ako pôsobia tie stálice spolu so slnkom a s planétami, všetko toto, celé pôsobenie prechádza cez rastlinu. Ako? Duchovia ohňa – celé to duchovné astrálne pôsobenie prenesú cez kvet do plodu a v plode sú semienka a semienka spadnú do zeme a v zime tí gnómovia prežívajú, úplne prežívajú to celé pôsobenie, oni duchovne prežívajú, teda oni majú tiež radosť. Prežívajú to duchovné pôsobenie v semenách. Obyčajne v zime, lebo však v zime padnú tie semená do zeme. To je jeden spôsob ako vnímajú to duchovné pôsobenie, keď už nemôžu byť vonku, musia byť v zemi, majú tú radosť, že to svetlo duchovné tiež prežívajú – to ako cez semená, alebo cez korene rastlín. Koreň tiež obsahuje všetko, čo celá rastlina obsahuje. Skočme trošku na genetiku, na genetickú otázku. Viete, že aj človek v každej bunke nesie genetickú informáciu. Naše vlastnosti v každej bunke cez gén sú zapísané. Každá bunka nesie v nás celé naše vlastnosti – celého tela Takisto aj v rastlinách existujú tie gény. To je povedané ako vedecky, čo sedí. Každá bunka obsahuje teda vlastnosť celej rastliny. Teraz keď prejdeme na duchovný (stav?), aby sme nezostali v tej abstraktnej vede. Celé to žiarenie tej duchovnosti prechádza cez kvet, cez plod, cez semená alebo vôbec cez celý tvar rastliny až ku koreňom. Tam to duchovné pôsobenie, tá duchovná genetika. Existuje tá vonkajšia prírodná genetika, že môžeme pod mikroskopom vnímať aj chromozómy, čo nesú vlastnosti. Teraz na druhej strane, vždy hovoríme, že každý úkaz má aj duchovnú stránku. Tak tá duchovná stránka a z tých najvyšších oblastí je cez rastliny, cez list, cez tvar a cez pôsobenie až ku koreňom, až k semenám a až ku koreňom. A teraz gnómy vnímajú toto celé duchovné pôsobenie. Sme minule hovorili, že gnómy sa strašne boja prebrať do seba veľa fyzickej hmotnosti, lebo prestali by byť éterickými bytosťami, oni musia zostať len éterickými silami. Len toľko hmoty preberú, že tam ten gnóm, ten trpaslík má určitý tvar, ale veľmi málo preberú toho duchovného.
 
 
Fakticky pôsobia v zemi, v nerastnej látke, v nerastnom živle a priamo nenávidia hmotu. Prečo? Lebo sa boja, že zničia svoju existenciu. Tá antipatia to je určitá sila a tá sila pôsobí tak okolo tých koreňov, že vyženie tú rastlinu. Na to je potrebná určitá sila, aby sa niečo pohlo. Tak to je tá antipatia k hmote tak silná, že vynášajú z tých koreňov potom sa pohnú, ďalej sa vyvíjajú tie rastliny.Potom som už povedala undiny prídu ako chemici, látky . Potom prídu sylfy, ktoré umelci vytvoria tie krásne kvety listy, krásne všetko ako rastlina má mať. A duchovia ohňa prinesú tú najvyššiu duchovnosť, astralitu do týchto kvetov. A teraz to je to veľmi ťažko pochopiteľné, lebo nebudem mať čas na to rozvíjať to. To oplodnenie nie je v kvetoch, nie je v kvetoch a tá blizna ako materský orgán, čo vonkajšia veda hovorí – nie je ženským orgánom – tie tyčinky mužským orgánom. Ale pre prírodné vedy, vonkajšiu vedu keď potrebujú pracovať s génmi atď., prepísať rôzne chemické látky, áno nechajme to tak pre nich, ale to duchovné pôsobenie, to nie je to oplodnenie hore v kvetoch. Ale to je veľmi ťažko aj pochopiť na prvý raz, lebo veľmi veľa krát sa treba veľmi veľa zaoberať s tými elementárnymi bytosťami, ako gnómy preberajú celú tú zákonitosť celého sveta. Gnómy spôsobia, že to oplodnenie nastane v zemi v zime. V zime nastane, tam je také čulé duchovné pôsobenie, okolo Vianoc, všetko sa do zeme tieto duchovné sily, všetko duchovné pôsobenie sa okolo Vianoc. Oni tak silne tam pracujú. Steiner tak veľmi zvláštne hovorí, že gnómy sú ako duchovné babice, pôrodné babice, tam okolo rastliny, okolo tých semien okolo tých koreňov. A to sa všetko stane okolo celého, v tom zimnom období, okolo tých Vianoc – vôbec v tom zimnom období. A celé to duchovné pôsobenie, tá astralita, to duchovné svetlo zeme. Viete koľko semien padne do zeme? A toto všetko v zime žiari vnútri v zemi, duchovne žiari. Sú jasnovidci, ktorí vidia éterické svetlo, éterické telo okolo človeka, vidia astrálne telo okolo človeka - to sú jasnovidci áno. Keď hovoríme o éterických bytostiach to je určitá žiara, určité svetlo. Viete, to duchovné pôsobenie tá astralita tých semien, to tak žiari okolo Vianoc a gnómy vtedy s nimi veľmi vzťah. Veľmi sú šťastní, lebo vtedy to prežívajú, tú celú duchovnosť tam a teda veľmi usilovne pracujú ako pôrodné babice tuto pri oplodnení týchto rastlín. To duchovné pôsobenie sa deje takto neuveriteľne krásne, tak úplne, pre abstraktné myslenie až niečo neskutočné a predsa sa to takto deje. Prečo? No lebo to sú éterické svetlá, to je tepelný éter, vzdušný éter, prúdenie. To sú iné zákony, to sú iné pôsobenia, než sme zvyknutí tuto pri chémii a pri fyzike. Teraz ešte, často som hovorila, že gnómy, teda ako čistý rozum, tá éterická sila to je. Aj my myslíme pomocou éterických síl, aj pamäť nesie aj našu pamäť nesú tie éterické sily. Teda aj gnómy sú ako rozum zeme, čistý rozum Zeme. To je tvoria prakticky ako zmysel zeme ako rozum. Tie nerastné látky, v ktorých pôsobia tvorí našu Zem. Sú tam ochrancovia života, pretože oni v tom rastlinnom svete nesú život do toho rastlinného sveta. To je ako v (indukcii?), dávajú ako začiatok, oplodňujú. Takže gnómy majú univerzálne vnímanie a univerzálne počutie. Sylfy, undiny a tie ostatné pôsobia ináč. Gnómy sú ako čistý rozum, to je to všetko, celé súvislosti vidia a vnímajú, teda majú všeobecné poznanie. A nakoľko nemajú astrálne telo (astrálne telo je ako duša človeka) takže, veľmi často sa ironicky vysmievajú človeku. Oni to nevedia pochopiť, lebo oni majú univerzálne vnímanie, univerzálne počutie. Všetky zákonitosti od najvyšších hierarchií, od stálic, všetku tú zákonitosť oni vidia. Oni nevedia pochopiť, že človek zostáva len v zajatí fyzického, hmotného sveta, to nevedia pochopiť a preto trošku aj sa tak vysmievajú človeku. A hovoria, keby chceli hovoriť, tak ako svojim pôsobením akoby chceli človeku povedať, že : „Človeče, snaž sa bdieť, prebuď sa“. Aby človek nebol taký ako nevedomý, uväznený len do tej hmoty. „Človeče prebuď sa“. A undiny napríklad tie vzdušné elementárne bytosti hovoria človeku „ Mysli v duchu.“ Hovoria: „Človeče, ty myslíš diela anjelov a nechceš o tom vedieť a nevnímaš to. Čo to znamená - „Ty vnímaš diela anjelov“? My bez anjela, bez nášho strážneho anjela (teda každý človek má toho svojho strážneho anjela), my nedostaneme spojenie a nie sme spojení s naším vyšším Ja, teda nemôžeme vôbec myslieť bez anjela. Tie undiny hovoria: „Človeče mysli v duchu“. Myslíš diela anjelov a nevieš o tom a nechceš o tom vedieť.“ To je ako taká základná nálada tých undín. Oni nie sú zaťažení tým fyzickým telom, oni vnímajú to všetko inak. A v tých svojich impulzoch takto nabádajú človeka, že mysli v duchu. A my si musíme uvedomiť, že my vnímame, myslíme len spolu s našim anjelom. Tie sylfy – to sú vzdušné elementárne svetelné bytosti: „Človeče ži v tej svetelnej tvorivej mocnosti vzduchu.“ Vo vzduchu tie svetelné tvorivé mocnosti. Aby človek vnímal to. Aby vnímal tie vo vzduchu pôsobiace duchovné mocnosti ako pôsobia a vytvárajú toho stredného človeka. Napríklad tú sústavu rytmickú, dýchaciu a krvný obeh, že : „Ži spolu s tými tvorivými silami toho svetla, ktoré ako pôsobí v týchto vzdušných elementoch“. A tie elementárne bytosti tepla alebo ohňa, tie pôsobia tak... Ak sa pamätáte, že som hovorila, že motýli a hmyz, keď uhynú, nechávajú tie astrálne sily, ktoré ich vytvárali, po uhynutí nechávajú tu ako korónu (vonkajšia vrstva atmosféry), teda ako určitú vrstvu okolo zeme. Teraz tá koróna zeme, keď človek zomrie medzi smrťou a novým narodením, teda nové prevtelenie, vtedy pôsobí tá koróna tak, že Zem vábi svojou silou, volá človeka, naspäť do nového stvorenia, do nového vtelenia. A to tá svetelná koróna vábi toho človeka naspäť, aby sa znovu vtelil. A do toho pôsobia tie elementárne bytosti ohňa. Ako blesky takto pôsobia a spoja človeka s tými najvyššími oblasťami duchovného sveta, keď človek prechádza až k polnoci. To máte v knihách napísané, po smrti človek, duša prechádza rôznymi sférami a potom tá najvyššia oblasť je polnoc – sa to volá. Až odtiaľ spojí človeka tie elementárne bytosti ohňa a tepla spojí človeka až s tými najvyššími oblasťami. V nich sa vytvárajú na základe terajšieho života, čo sme ako pôsobili, ako naša karma na nás pôsobila, ako sme prežívali tento život. Dôsledok sa tam vytvoril pomocou týchto elementárnych bytostí ohňa. Vytvorí sa ten ďalší pozemský život. Teda spojí človeka s tými bytosťami – to sú až tróni, cherubíni a serafi. A hlavne cherubíni a serafi, ktoré pôsobia a pomáhajú človeku vytvoriť ten ďalší duchovný život. Pochopíte, že tie elementárne bytosti tých 4 živlov sú mimoriadne dôležité. Prakticky ako opäť opakujem – to sú ako konečné procesy, konečné pôsobenie tých najvyšších sfér duchovného sveta a stále sprostredkovávajú medzi človekom a medzi tými najvyššími duchovnými oblasťami a pôsobia v prírode a človek to potrebuje pre svoj vlastný vývoj to ich pôsobenie. Ešte len, minule som hovorila ale trošku ešte zopakujem. Tie elementárne bytosti pôsobia v dobrom zmysle a vždy v duchovnom svete musí byť vždy opačný pól. Vždy dobre a na druhej strane vždy musí byť niečo, nechcem povedať, že opak, ale vždy ten opačný pól. To je duchovný svet. To musí vždy pôsobiť. Každá tá duchovná myšlienka má v sebe paradox. To je dobré, ale pôsobia úplne paradoxne, to nie je zlé, to je ten, bipól, paradox. V každom pôsobení duchovného sveta, v každej duchovnej vede musí pôsobiť vždy protipól. Inak by vývoj zastal, to by nebol aktívny vývoj , to by bola ako stojatá voda, ktorá nemá v sebe žiadnu sviežosť, žiadnu duchovnosť. Ten protipól musí byť vždy. Môže spomaliť sa alebo zaktivizovať. Musí sa vždy niečo robiť, tam musí byť ten pohyb. Takže takisto gnómy pôsobia, to som vymenovala ako pôsobia. Ale sú gnómy, ktorí pôsobia tak, že v človeku určité procesy nevedú ďalej. Oni sami nechcú sa zhmotniť, lebo keby sami sa chceli zhmotniť, tak v tom vývoji by sa zničili alebo by sa dostali na vývoj nižších zvierat ako ryby obojživelníci, plazy, žaby, ropuchy, hady a ešte nižšie planktóny. Oni toho sa boja, nabrať viac hmoty, aby nedostali nejaký tvar, aby sa nedostali vo vývoji k tomu. Ale čo urobia pre človeka, pre človeka môžu pôsobiť tak, že v človeku určité procesy idú ďalej, ktoré už mali prestať a vytvoria v človeku parazity. A tie parazity aj keď sú mikroskopické, sú medzi zvieratami a rastlinami. Niektoré sú čiste zvieracie, niektoré čisto rastlinné alebo medzi . To sú tie parazity, čo napádajú človeka aj zviera. Teda tam pôsobia zle gnómy, že posunuli určité procesy ďalej, než mali a v človeku sa vytvárajú tieto parazity. To inokedy budem, keď budem aj o tejto medicíne antropozofickej budem trošku hovoriť, vtedy sa vrátime k tým parazitom, že čo oni v tom človeku. V duchovnom svete musí pôsobiť aj v dobrom aj v zlom. Teda nejdeme teraz ďalej – ako človek má premôcť tie parazity. Inokedy bude prednáška cez rok, ale viete, že gnómy môžu vytvoriť ako pôrodné babice ten orgán, ale môžu pôsobiť aj zle na človeka. Aj tie undiny, rusalky takisto. Aj najviac gnómy. A sylfy a duchovia ohňa – to sme povedali minule – spomínali sme pôsobenie riadnej mantry a jedovatej mantry – ako tam pôsobia – bytosti tepla. Sylfy elementárne bytosti svetla, vzduchu pôsobia potom cez ľuľkovec zlomocný.
 
Alebo je napísané aj rurík zlomocný – tam pôsobia tie sylfy. A tie bytosti ohňa ako napríklad jedlá mandľa a nejedlá mandľa. Pôsobia dobro a pôsobia aj zle pre človeka. Prečo pôsobia zle pre človeka? Vtáci môžu ten ľuľkovec zlomocný – to má také tmavomodré plody ako keby čerešňa bola. Teraz vtáci to môžu jesť a nič sa im nestane. Prečo, Lebo vtáci sú vzdušno - tepelné bytosti, nie žijúce na zemi. Veľmi málo tiaž zeme, zemské pôsobenie, magnetické gravitačné sily Zeme veľmi málo pôsobia. Prakticky nepôsobia na vtákov. To je ich oblasť, čo robia títo duchovia ohňa, pôsobia do toho ľuľka – do toho dávajú svoje látky. Oni to môžu jesť, lebo patria do tej oblasti. My nepatríme, my sme strašne prikovaní k zemi. Cez nás tie magnetické sily, tie gravitačné sily na náš ešte veľmi silne pôsobia. My nemôžeme. Kedy budeme môcť? Až keď sa na konci vývoja pred ukončením sveta už sa uvoľníme z fyzického sveta. Poviem ako taký príklad, budeme môcť tiež jesť aj ľuľok, lebo budeme patriť do vyššej sféry. Chápete o čo tu ide. Prečo tie jedovaté látky ešte nemôžeme premôcť? Lebo tie jedovaté látky patria do tých vyšších sfér. My tam ešte nepatríme. A tie jedy budeme môcť premôcť ku koncu sveta. Uvoľníme sa z tej magnetickej silyzeme. Sa uvoľníme, budeme v tých vyšších sférach. Tak ako aj keď nebudeme ešte lietať, ale sa uvoľníme sa už viac z tej prízemnosti z tej gravitačnej sily a tak budeme môcť premôcť aj ten jed. Aby ste vedeli, že ako zvláštne všetko so všetkým súvisí a ako ten vývoj ide prakticky ďalej. Gnómovia pripravia štruktúru budúcnosti. Sylfy, rusalky, undiny a všetky tieto elementárne bytosti nám pomáhajú sa pretvárať pre   Jupiter. Oni stále robia ako ten konečný proces týchto veľkých hierarchických bytostí, ktoré nás stvorili na začiatku. A stále nás spájajú s duchovným svetom. Minule som pripomenula, že elementárne bytosti ohňa – ako blesk pôsobia do tej svetelnej koróny zeme, ktorá pochádza od týchto uhynutých hmyzov. Tá duchovná sila vytvorila úplne tam, čo zostáva tu v tejto sfére ako úplne skutočná reálne svetlo okolo zeme. Tí duchovia ohňa – ako blesky do toho pôsobia a to je prakticky to spojenie pre najvyššie duchovné oblasti, aby o nás duchovné bytosti vedeli. Duchovné bytosti nemajú zmyslové orgány, oni by nás nevnímali. Nemôžu nás vnímať a tie elementárne bytosti ohňa, tie tepelné bytosti, ktoré ako hovoríme do tej koróny ako blesky pôsobia a cez to duchovné svetlo, cez tie blesky, vytvárajú stále spojenie do tých najvyšších duchovných oblastí. Takže duchovné bytosti môžu o nás vedieť len cez duchovné pôsobenie, len cez duchovné svetlo. Prichádzame k tomu, napr. ako sú mimoriadne dôležité.
 
Ešte musím ako veľmi skočiť rýchlo. Ako pôsobia v organizme určité látky, keď ich človek je. Čo zjeme z tých výživných látok, stanú tie výživné látky v nás. Za prvé – stavajú ďalej náš organizmus, udržujú, stavajú, ale čo ako veľmi dôležité, z týchto výživných látok tie látky v nás sa stávajú niečím iným. Tie liečebné sily pôsobia na duchovnosť človeka ďalej a tá duchovnosť opäť pôsobí ďalej liečebne na človeka. Viete že to - zdravý duch - duchovné pôsobenie, to harmonické prežívanie duchovného sveta v sebe, pôsobí na človeka ďalej, že stávajú sa v človeku ako liečivými silami. Takže výživa – liečebné sily a tie liečebné sily sú ďalej spojené s duchovným svetom a to duchovné pôsobenie opäť sa obráti ako liečivé sily a tie liečivé sily opäť pôsobia, úplne až do hmotnosti. Tak nepriamo, lebo priamo duchovný svet nemôže pôsobiť, Ten duchovný svet cez výživu, cez liečivé sily pôsobí až do hmotnosti až zmení či už uzdravuje alebo úplne zmení hmotnosť človeka. Zase jeden stupeň, že ako sa môže vytvárať v budúcnosti Jupiter, tak, že tie duchovné sily budú pôsobiť na človeka liečivo. Tie liečivé sily budú pôsobiť priamo do hmotnosti tela, takže človek prakticky stráca potom tú hmotnosť. To je tiež taká perspektíva, že ako sa môže vytvoriť ten budúci Jupiter – preduchovnením. Keď zjeme nerastnú látku - soli rôzne a ich sily. Vezmeme kuchynskú soľ ako veľmi markantný príklad. K tomu aby sme rôzne soli a teda aj kuchynskú soľ mohli rozpustiť v organizme, aby sme mohli použiť k tomu potrebuje človek teraz veľmi si uvedomte – až saturnské teplo. To saturnské teplo, čo milión rokov tam sme boli, áno boli sme aj tam. To saturnské teplo cez všetky metamorfózy Zeme prichádza a človek nosí v sebe tých 37 stupňov tepla. To je saturnské teplo a ostatné teplo vonkajšie v ktorom ako väzíme, či 45 stupňov tepla alebo mínus dvadsať – to je vonkajšie, okrem toho nášho v čom sme uzavretí, tam v tom vnútri nesieme to saturnské teplo. Keď zjeme teda nerastnú látku alebo ich sily tým saturnským teplom rozpustiť a rozložiť a aby organizmus mohol teda použiť. A k tomu ešte potrebujeme český výraz, ale neviem to celkom dobre povedať, aby to bolo pochopiteľné, že k tomu človek potrebuje „líbosť“ – ja by som to preložila takto, že určitú lásku, určitú silu mať. K tomu človek potrebuje takú libosť, lásku, sympatiu, tak to je správne, ale do slovenčiny tú libosť preložiť neviem. Zostanem pri tom – potrebujete určitú lásku, určitú tú sympatiu k tomu musíte mať. Takže nie tak, že jeme posolíme to a teraz jeme. Tak to potom, tak to aj zostane. Človek všetko - prečo sú tie modlitby tie mantramy pred jedlom? Aby sme si uvedomili , že nie tak ako vonkajšia veda hovorí - výživu proste len prijímame, chemicky sa to rozloží. Tak a tak – tieto radikály a tak ďalej a tieto radikály znova sa spoja a znova potom je mäso človek alebo kosti. Nie tak, celkom inak. To vonkajšia medicína ani netuší, že to naše saturnské teplo musí rozložiť soľ a každú anorganickú látku a ešte k tomu potrebuje človek tú sympatiu. To musí byť spoluúčasť. Nie tak, že keď idem jesť, tak musím teraz zobrať tú antropozofiu, čo tam hovorí, a robiť tam mám. To musí byť ako taký základný postoj , teda antropozoficky orientovaná tej duchovnej vede. Človek má taký základný postoj k duchovným svetom. A základný postoj je ten, ktorý ako pomáha spolu s tým saturnským teplom tie anorganické látky tie soli a vixidy (dixidy? )A musí to rozložiť najprv na tekutú látku a potom musí rozložiť, vlastne pretvoriť zase na tepelný éter. A čo je tepelný éter? To je substancia Saturnu. Viete, že na Saturne bol len tepelný éter zo začiatku . To je saturnská substancia. Teda to, čo jeme anorganické nerastné látky, soli a ich sily. Keď sme rozložili konečnou fázou, teda najprv na tekutiny a potom odtiať v konečnej fáze. To naše saturnské teplo musí doviesť tú pevnú látku až na saturnské teplo, teda na tepelný éter. Teraz keď sme to pretvorili, každý individuálne pre seba , vytvoril svoj tepelný éter, pretvoril až potom môže v organizme ďalej pôsobiť ako vytvárať kosti a vytvárať opäť postavu a vytvoriť človeka. Tak to je taký postup. Musím veľmi rýchlo to hovoriť. Keď jeme rastliny, tak vtedy rastlinnosť nesie v sebe. Tak ako minerálne látky a tú rastlinnosť, človek by stále chcel vytvoriť rastlinnosť, keď jeme. Vlastne ten uhlík. Prakticky by človek chcel vytvoriť tú rastlinnosť v sebe, ale my sa nemôžeme stať rastlinami. Pretože má v sebe to vyššie Ja a tá astralita dovedie ďalej ten proces. My sa nestaneme rastliny. Ale, keď my jeme rastliny, tá rastlina sa snaží byť a musí sa pretvoriť na vzdušný éter, na svetelno - vzdušný éter. To, či minerálne látky nepremeníme na ten tepelný éter a zostanú tam minerálne látky - to je choroba. To je normálne chorobný stav – tam sú rôzne žlčníkové kamene, ľadvinové kamene a rôzne choroby, kde tá pevná látka nebola rozložená a zostane ako pôvodná anorganická látka. Tu tá rastlina, keď nie je rozložená na vzdušný éter a zostane ako rastlinnosť a nepretvorí sa a tak tiež pôsobí ako najrôznejšie chorobné stavy. Teda rastlinnosť sa musí premeniť vo vzdušný svetelný éter byť pretvorená. A keď jeme mäso, to je by som povedala vyslovene jed pre organizmus. Ja teraz neagitujem pre vegeteriánstvo, ja sama veľmi málo mäsa jem. Ale jem občas mäso. Ale je to priamo toxický jed pre človeka, ten úžasne zaťažuje - mäso. Prečo? Pretože ten náš životný éter musí pretvoriť ten živočíšny éter, to živočíštvo, to mäso, to zvieracie – musí pretvoriť pre vlastný éter človeka a potom to zaťažuje aj tak a ešte viac, než len, že to musí pretvoriť. Veľmi zaťažuje. My ten element, to mäso, už nenesieme na vyšší stupeň. V nás sa nepretvorí pre vyšší stupeň. Než rastlina, keď jeme rastlinnú stravu, tak tá rastlina sa dostáva na vyšší stupeň dostane sa na úroveň vzdušného éteru a tá rastlina túži opäť byť v duchovných oblastiach - pôsobí na kvet tá astralita a celý vesmír pôsobí. Keď jeme tú rastlinu, tak tá rastlina v nás sa pretvorí na ten vzdušný éter a tá rastlina sa dostane na vyšší stupeň. Tak pre rastlinu je to veľmi dobre. A pre nás je dobre, že sa tak nezaťažujeme ako s mäsom. A to, že sme rastlinu vyniesli na vyšší stupeň, to je ako dobre pre človeka. A veľmi krásny príklad toho, že ako rastlina sa snaží dostať sa k duchovnému svetu. Keď my jeme rastlinu, tak v nás tá rastlina prakticky sa obracia. Viete , že hore sú kvety, potom listy tá stredná časť a potom koreň alebo koreňová časť – ako repa, mrkva, reďkovky alebo len koreň. To je celá táto rastlina. A my keď zjeme rastlinu tak, v nás sa v nás obráti. To je krásny príklad toho. Teraz koreň, že bol v zemi a nie je vonku v astrálnom svete. Teraz, tie koreňové látky dostanú sa tie minerálne látky z koreňov dostanú sa do nervovej sústavy, do hlavy a stretnú sa s duchovnosťou. Tá duchovnosť zase môže pôsobiť ďalej a rastlina aj koreň sa dostane k duchovnosti. Lebo predtým bol len pri tých gnómoch v tých zemských silách. A teraz, keď zjeme tak sa to úplne obracia – tak hore koreň ako hlava človeka dostane sa do hlavy človeka, teda sa preduchovnia a rastlina tie kvety a plod, dostanú sa dole do zeme ako obetavosť a prakticky tá rastlina vtedy ako keby kvitlo v tých vyšších oblastiach.
 
 
 Lebo kvety a plody pôsobia na nižšiu časť človek . Pôsobia na výmenu látkovú, na pohlavnosť. Teda v tej výmene látkovej v tej tretej časti človeka. Listy pôsobia v nás dýchací systém. Koreň koreňové látky vždy pôsobia v hlave. Akonáhle jeme rastlinu tak tá rastlina sa obráti. Nemám už čas teraz – ešte ako vo vývoji rastlina sa dostala už vo vývoji. Starý Saturn minerálne látky, staré Slnko rastlina. To raz nakreslím, keď budem tie medicínske veci a potom zviera a potom človek. Chápete, že dostane sa do tej línie – človek a rastlina, lenže obrátene. Vo vývoji, my sa staneme rastlinami. Staneme sa vo vývoji, na Jupiteri, my budeme mať podstatu najvyšší stupeň v nás bude tá éteričnosť a budeme ako tie obrátené rastliny. Teraz sme ako obrátené rastliny len vtedy keď, požijeme rastlinnú stravu. A to je zase jeden pohľad ako bude na Jupiteri. To nie je fantázia.
 
 
Tá budúcnosť - budúci Jupiterský stav už teraz v základoch nesieme v sebe ako ten budúci Jupiterský stav. Ďakujem vám pekne. Veľa som z toho musela vynechať, lebo nie je všetko možné povedať. Budúci rok, keď budem mať čas. Môžem veľa povedať v tej medicínskej oblasti, to čo som teraz nestihla. Nabudúce a ešte nabudúce urobíme vianočnú imagináciu. Inak by sme vypadli z toho celku. Ja by som zbytočne hovorila o celosti pôsobenia makrokozmu – keby sme ten ročný cyklus neprežili. Musíme vždy prežiť – takže nabudúce Vianočná imaginácia.
 
TOPlist