Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

Nové spirituálne možnosti pre spevácke umenie
 

 

 

*   Cesta spevu, ktorá má za úlohu skutočné stretnutie s duchovnou entelechiou samotnej bytosti tónu.

 

*   Osobitné pestovanie a zušľachťovanie duševno – duchovnej roviny t.j. celej ľudskej bytosti prostredníctvom spevu.

 

*   Protiváha k čisto fyziologickému a materialistickému pohľadu na spev.

 

*   Protiváha k súčasným speváckym školám, ktoré aktivizujú len nižšiu úroveň ľudskej bytosti a tým zabraňujú tvorivosti (čo ma za následok totálny úpadok speváckych schopností u ľudí – všeobecná fonasténia*, neškolený a tvrdo nasadzovaný hlasový prejav u popových spevákov, uprednostňovanie hlasného kričaného spevu pred subtílnym a citovým prejavom u spevákov klasickej hudby).

 

*   Snaha opätovného uznania obraznej a na podobenstvá bohatej reči starej talianskej školy.

 

*   Spev vychádzajúci z éterického tela človeka a nie fyzického.

 

*   Pestovanie vnútorného sluchu, ktoré predpokladá značné posilnenie duševného prežívania.

 

*   Nesúhlas  s hodnotením hudby podľa afektívnosti či efektívnosti dráždivého účinku a s povrchným počúvaním na základe vnímania len hlukových komponentov tónových prejavov - tzv. hudobné barbarstvo.

 

*   Hľadanie vnútornej dimenzie, jedinečnosti prežívania a znovunájdenie špecifického zmyslu európskeho hudobného vývoja.

 

*   Zaoberanie sa umením potrebuje prejsť rozhodným prehĺbením, priamym umeleckým konaním, inak bude strhnuté vírom techniky.

 

*   Každý spievaný tón je potrebné prežívať skôr ako bytosť, ku ktorej máme pristupovať s bázňou, ak chceme byť účastní jej obohacujúceho vplyvu.

 

 

 

 

*V našej dobe, ktorá tak intenzívne tuneluje vnútorný život, sme naklonení používať tieto technické dráždiče ako stimulanty, ktoré nie sú zavádzané cez drogy, ale priamo cez sluch. Pasívne prázdnemu duševnému životu sa predstiera zdanlivá existencia. Nakoniec, ale končia účinky hlukových technických dráždičov práve tak, ako všetkých stimulujúcich prostriedkov totálnym ochabnutím, duševným spustošením, triviálne povedané smrteľnou nudou.
 
 
 
 
Myšlienky o speve

Spevom sa pozemská reč povyšuje k duchovným výšinám. Kedysi sa vravelo: Ut queant laxisresonare fibris mira gestorum famuli tuorum solve polluti labii reatum, S.J. /Ut sa neskôr zmenilo na do/.  V preklade: Aby mohol tvoj sluha s odľahčenými hlasivkami ospevovať zázraky tvojho stvorenia, uzmier vinu spozemštených pier, Svätý Ján.

Rudolf Steiner

 

Spevák je ako maliar, ktorý prostredníctvom svojho hlasu maľuje obraz plný vznešených citov. 
Martin Kurek


Ako úbohí sú tí ľudia, ktorí nikdy nespievali, a zomrú so všetkou tou svojou hudbou v sebe.

Theodore Roosevelt 

 

Koniec sveta bude, keď ľudia prestanú spievať.

Albert Einstein

image

 
 
 
TOPlist