Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

Vystúpenia s dielom od sv.Hildegardy z Bingenu

Rituál cností a ich recenzie

 

Najkrajším zážitkom pre všetkých zúčastnených bolo vystúpenie v Sklených Tepliciach, ktoré sa konalo na Zoslanie Ducha Svätého dňa 19.5.2013. Skutočne bolo cítiť veľké požehnanie v ten deň, pretože hra bola dojímavá nielen pre divákov, ale i pre samotných účinkujúcich – a všetkým sa tak trochu rinuli slzy do očí.

Príbeh o duši, ktorú zvedie diabol a cnosti, pozitívne ľudské vlastnosti jej pomôžu nad ním zvíťaziť.

Viac napovedia samotné fotografie:  

 

Predstavenie Rituál cností

inšpirované sv.Hildegardou z Bingenu

 

 

 

V hektickej dobe, ktorú prežívame, nám niekedy padne vhod nečakané zastavenie, ktoré predstavuje nádej ako svetlý bod v živote. Jedným z tých zastavení je aprílový koncert speváckeho zboru Žarnov a jeho hostí, ktorí sa predstavili s novým prvým tohtoročným programom v nedeľu 7. apríla v kostole sv. Petra a Pavla v Žarnovici.

Spoločne uviedli  umelecké predstavenie pod názvom Rituál cností – Ordo Virtutum. Autorkou tejto najstaršej drámy z 12. storočia, príbehu o duši zvedenej diablom, je sv. Hildegard von Bingen lekárka, spisovateľka, skladateľka, mystička neskôr mníška benediktínskeho rádu a zakladateľka kláštora na Rupertsbergu pri Bingene v Nemecku.

Mgr. Perla Perpetua Voberová je dirigentkou, scenáristkou i režisérkou v jednej osobe. Vniesla do zboru nový nádych, pod jej vedením je zameranie zboru viac umelecké. Členovia speváckeho zboru predviedli divákom veľmi pekné, citlivo a umelecky stvárnené dielo. Drámu o duši, ktorá bojuje s vášňami, svetským pokušením a volá o pomoc vyššiu moc. Cnosti – pozitívne vlastnosti pomôžu zvedenej duši zvíťaziť nad diablom. Do vystúpenia si prizvali hercov z divadelného súboru Pri pekárni. Janu Brigantovú (Pokora), Kristínu Belicovú (Víťazstvo) a Mariána Babčana (Diabol) paradoxne, napriek zápornej postave, si získal sympatie divákov svojim zjavom i hereckým výkonom. Hlavnú postavu Dušu stvárnila Silvia Baginová, dievčina s krásnymi dlhými vlasmi. Ostatné Cnosti boli dirigentkine súčasné i bývalé žiačky spevu umeleckých škôl z Banskej Štiavnice, Zvolena a Prievidze. Viac ako 30 účinkujúcich, spevákov i hercov predstavilo pútavý a zaujímavý hodinový program.

Vystúpenie bolo pretkané menej známymi i známymi sakrálnymi zborovými piesňami. Posledné dve piesne, On je Kráľov Kráľ a Idem tam do Božej zeme tie, s ktorými sa šíril chrámom optimizmus, radosť a veselosť, sú divákom už známe.

Predpremiéru mal už program deň predtým, v sobotu v kostole sv. Michala Archanjela vo Vyhniach. Zboru sa dostalo vrelého privítania správcom farnosti Mgr. Petrom Križanom a zložením poklony po koncerte: „Krásne spievate“ povedal okrem iného. Spokojnosť prejavil a  výkon zboru ocenil osobným darom do truhlice umelcov aj prítomný starosta Vyhní Vladimír Bevelaqua s manželkou. Ale najväčšou odmenou pre zbor bola spontánna pochvala jednej z diváčok bezprostredne po koncerte: „Ďakujeme vám, neočakávali sme niečo také krásne.“ Všetci, ktorí si našli čas a prišli stráviť nedeľné popoludnie v miestnom kostole v Žarnovici, boli príjemne prekvapení nádherným umeleckým zážitkom. Spevácky zbor a ich hostia s predvedeným výkonom nadchli obecenstvo, ktoré zaplnilo priestory kostola. Diváci odmenili účinkujúcich búrlivým potleskom a ováciami postojačky. Za všetkých prítomných sa v závere poďakoval dirigentke zboru Ing. Jozef Husár a odovzdal jej kyticu kvetov.

Želáme zbormajsterke i všetkým členom speváckeho zboru veľa vytrvalosti a trpezlivosti v nácvikoch, potlesky publika na vystúpeniach i tie standing ovation, ale aj naplnenie osobných želaní a ambícií.

 

 

 

Eva Tomová

Zdenka Tomová

 

 

 

 

Jedinečný rituál cností v Kostole sv. Kataríny

Skromný program informoval, že v umeleckom predstavení „Rituál cností“ účinkuje Spevácky zbor Žarnov /Žarnovica/, Dievčenská skupina Pri pekárni /Banská Štiavnica/ a ich hostia. Spolu takmer 30 účinkujúcich. Úvodné a záverečné slovo mala Mgr. Perla P. Voberová, učiteľka spevu v ZUŠ Banská Štiavnica, ktorá program pripravila, sprevádzala a dirigovala v sobotu 18. mája 2013.

 

Inšpiráciou predstavenia je dávna historická osobnosť kresťanstva mníška Hildegard von Bingen. V predstavení sa stretá a navzájom spolu zápolí ľudsky prerzonifikovaná „Duša“ / S. Baginová/ a sugestívny „Diabol“ /M. Babčan/. Spolu s nimi je to aj 10 cností: „Pokora“ /J. Brigantová/, „Dobrosrdečnosť“ /I. Pruknerová/, „Viera“ /P. Turáneková/, „Nádej“ /V. Sásiková/, „Nebeská láska“ /A. Halibožeková/, „Disciplína“ /M. Kanková/, „Skromnosť“ /D. Knochová/, „Milosrdenstvo“ /S. Sultková/, „Víťazstvo“ /K. Belicová/, „Odvaha“ /D. Machavová/ a „Mária-Shophia“ /L. Hudecová/.

 

Stredoveký príbeh - osud mníšky z 13. stor. a stále platná moralita jeho podobenstva a posolstva sa v rámci koncertu odohrala v katolíckom kostole zo začiatku 16. stor. a s dátumom dneška. V chráme znel zborový a sólový spev i slová. Bola to aj úsporná a jednoducho kostýmovaná divadelná – chrámová inscenácia. Kontrastom k expresívnemu prejavu „Diabla“ bol pokojný a pokorný pohyb a gestá dievčat. Ich nežné hlásky a dlhé vlásky, priame pohľady i čisté ruky symbolizujúce ľudské dobro - cnosti, ale aj modlitby, vieru a obavy z diabolského i svetského pokušenia a hriechov. V tejto súvislosti je dávna kresťanská, historická téma stále a mimoriadne aktuálna práve v súčasnosti. V zborovom prednese zazneli aj piesne Glória, Blíž k tebe Bože môj, Znej pieseň srdom lásky a iné. Pri piesni Zmiluj sa Bože je adresát i prosba jasná a priama. Predstavenie Rituál cností sa však správne a oprávnene obracia aj k nám, k ľuďom dneška.

Chvalabohu, je aj v súčasnosti veľa, veľa ľudí cnostných a veľa cností. Ľudí dobrých, múdrych, inteligentných. Spolu s bezohľadnými hlupákmi, egoistami, karieristami..., pribúdajú však čoraz viac a viac noví hriešnici. Nie rituál, ale realita necností a zla je dnes, na celom svete trpkou a varovnou skutočnosťou.

 

V kostole sv. Kataríny bol pri predstavení pokoj, ticho a porozumenie. Boli tam ľudia s citom i vierou, láskou a s nádejou, iste aj s odvahou a hlavne pokorou. Škoda, že ich nebolo viacej. Po skončení tohto úžasného predstavenia som sa pozrel na starú fresku „Posledný súd“. Ten sa však dobrých cností netýka. To hriešnici by sa mali spamätať. V živote i s pomocou cnostného a dobrého umenia.

 

Článok napísal: PhDr. Bohumír Bachratý, CSc., Horná Roveň

 

 

 

TOPlist