Založiť novú webovú stránku alebo e-shopChcem nový web

 

Pozývame na nové stránky

www.spiritualneumenie.eu

Perla Perpetua Voberová absolvovala operný spev na Súkromnom konzervatóriu Dezidera Kardoša v Topoľčanoch u Heleny Ševčíkovej. Šesť rokov navštevovala súkromné hodiny spevu u Sidónie Gajdošovej Haljakovej a neskôr u Adriany Kohútkovej.

V roku 1992 ukončila štúdium na Filozofickej fakulte J.A.Komenského v Bratislave odbor psychológia.

Od roku 2001 do roku 2007 navštevovala eurytmické vzdelávanie v Prahe a v Norimberku.

Táto nezvyčajná profesionálna kombinácia jej umožňuje hľadať nové cesty v oblasti umenia. Aktívne sa zaoberá tzv."Školou odhalenia hlasu" švédskej opernej speváčky Valborg Werbeck Svärdstrom, duchovnými základmi spevu podľa Olgy Hensel, Hildy Deighton a Marie Führmann.

Jej spevácky repertoár obsahuje piesne a árie od gotiky až po súčasnosť. Okrem koncertných vystúpení organizuje divadelné predstavenia so spevom, poéziou, vážnou hudbou, novým pohybovým umením - eurytmiou a vernisážami obrazov. Zároveň sa venuje výuke spevu a eurytmie ako aj muzikoterapii a pohybovej terapii.

 

 
TOPlist